Verhuizen

Verhuizing doorgeven

U dient een verhuizing altijd door te geven aan de gemeente waarin u gaat wonen. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen. De gemeente past de basisregistratie personen (BRP) dan aan. 

Briefadres aanvragen

Voor het aanvragen van een briefadres dient u een afspraak te maken. Een afspraak maakt u gemakkelijk online.

Inburgering

Als u in Nederland woont; geen Nederlands paspoort heeft en van buiten de EU komt, moet u inburgeren. Dit doet u door het volgen van een cursus. U leert dan Nederlands. Maar ook hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit

Eerste inschrijving

Als u voor het eerst naar Nederland verhuist, moet u zich inschrijven in de Basisregistratie personen (BRP). Zo krijgt u een burgerservicenummer (BSN). 

Naturalisatie (aanvraag Nederlandse nationaliteit)

Naturalisatie is het verlenen van de nationaliteit van een land aan een vreemdeling die daarom vraagt. Wanneer u als vreemdeling de Nederlandse nationaliteit wilt aannemen, dan kunt u op deze pagina daarvoor een aanvraag indienen.

Vertrekken uit Nederland (emigreren)

Als u naar het buitenland verhuist, meldt u de verhuizing bij de gemeente. U moet een melding doen als u in een periode van 1 jaar langer dan 8 maanden naar het buitenland gaat. Deze 8 maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn. Ook als u uw huis

Opnieuw inschrijven in Nederland

Basisregistratie personen

In de basisregistratie personen (BRP) staan uw persoonsgegevens zoals uw huidige adres, burgerlijke staat, geslacht en nationaliteit. Sommige gegevens worden automatisch aangepast. Bijvoorbeeld als u trouwt in Nederland. Andere gegevens geeft u

Burgerservicenummer

Iedereen heeft een uniek persoonsnummer: het burgerservicenummer (BSN). U hoeft het nummer niet aan te vragen. Als u staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente krijgt u het automatisch.