Vlaggen in Marken

Opnieuw inschrijven in Nederland

U schrijft zich opnieuw in als u vanuit het buitenland weer in Nederland komt wonen. Inschrijven doet u bij de gemeente.

Beschrijving

Voor een (her)inschrijving kunt u telefonisch een afspraak maken via 0299 658 585 of door te mailen naar publiekszaken@waterland.nl. U hoeft dan niet te wachten en kan terecht op een datum en tijd die u het beste uit komt.

U woonde vroeger in Nederland. Nu verhuist u vanuit het buitenland weer naar Nederland. U schrijft zich dan opnieuw in bij een gemeente.

Bent u voor oktober 1994 naar het buitenland verhuisd? Dan laat u zich niet opnieuw inschrijven. U doet dan een ‘eerste inschrijving’.

Aanvragen

  1. Een geldig identiteitsbewijs.
  2. Een reisdocument of ander document waaruit de nationaliteit blijkt.
  3. Bij een vreemde nationaliteit: een bewijs van rechtmatig verblijf.
  4. Voor mensen die vanuit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba naar Nederland komen: een bewijs van uitschrijving.
  5. Als er belangrijke gebeurtenissen zijn geweest in het buitenland, bv echtscheiding of overlijden dan moet u daar officiële akten van meebrengen.

Voorwaarden

De voorwaarden om u opnieuw in te schrijven in Nederland zijn:

  • U heeft al eerder in Nederland gewoond.
  • U bent na oktober 1994 naar het buitenland verhuisd.
  • Verhuist u met uw hele gezin naar Nederland? Dan schrijven ook uw partner en kinderen zich opnieuw in.

Hoe lang gaat het duren?

U heeft 5 werkdagen de tijd na uw aankomst in Nederland om naar de gemeente te gaan. Als u zich inschrijft na deze 5 werkdagen, kan de gemeente u een boete opleggen.

Kosten

U opnieuw inschrijven is gratis.

Contactgegevens

 Wanneer uw hele gezin terug naar Nederland verhuist, moeten ook uw partner en uw kinderen persoonlijk naar het gemeentehuis komen.

Neem contact op met de afdeling Publiekszaken voor het maken van een afspraak.

Wet en regelgeving

Formulieren

Meer informatie