Fieters in Waterland

Inburgering

Als u in Nederland woont en geen Nederlands paspoort heeft, moet u inburgeren. Hiervoor kunt u een inburgeringscursus volgen bij een opleidingsinstituut. Daarna moet u een inburgeringsexamen doen.

Beschrijving

Er zijn verschillende Inburgeringstrajecten, afhankelijk van onder welk inburgeringsstelsel je valt.

Of je onder het oude of nieuwe inburgeringstelsel valt, hangt af van wanneer je mag gaan inburgeren. Is dit vóór 1 januari 2022, dan val je onder het oude stelsel. Ga je inburgeren na 1 januari 2022 dan val je onder het nieuwe stelsel. Hieronder vind je informatie over de inburgering.

Aanvragen

Mensen die voor langere tijd in Nederland komen wonen en een verblijfsvergunning hebben, moeten Nederlands leren. Zij leren ook hoe Nederland in elkaar zit. Dit noemen we inburgeren. De gemeente Waterland zal je helpen met inburgeren. De persoon die je gaat helpen noemen we een consulent. Hieronder vind je een korte film die uitlegt wat inburgeren is. Deze film kan je ook in jouw eigen taal bekijken:

Onder het filmpje staan icoontjes. Deze icoontjes geven informatie over verschillende onderwerpen van inburgeren. Klik op de icoontjes om meer te lezen en te leren over inburgeren. Ook vind je hier je een stroomschema. Een stroomschema laat de verschillende stappen zien die je gaat nemen.

U heeft uw verblijfsvergunning gekregen tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2022

Heeft u na 1 januari 2013 uw verblijfsvergunning gekregen? En moet u verplicht inburgeren? Dan krijgt u een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Hierin staat hoeveel tijd u heeft om het inburgeringsexamen te halen: 3 jaar vanaf de datum dat u uw verblijfsvergunning heeft gekregen. Dit is uw 'inburgeringstermijn'.

  • U bent zelf verantwoordelijk voor uw inburgering.
  • U moet zelf een inburgeringscursus zoeken.
  • U moet binnen de inburgeringstermijn van 3 jaar slagen voor het inburgeringsexamen. Als u niet meewerkt, kunt u een boete krijgen van DUO. Niet meewerken kan gevolgen hebben voor uw verblijfsvergunning.

Meer informatie vindt u op inburgeren.nl.externe-link-icoon

DUO-lening bijna opgebruikt?

Heeft u uw DUO-lening bijna opgebruikt? Of moet u binnen een jaar uw inburgeringsexamen hebben gehaald en heeft u al € 7.500 van uw lening gebruikt? Dan krijgt u van DUO een brief. Wij vragen u direct contact op te nemen met de gemeente via sociaaldomein@waterland.nl.  Wij bespreken dan met u hoe u de lessen die u nog nodig heeft zo snel mogelijk kunt halen binnen de inburgeringstermijn. Ook kijken we hoe u KNM, ONA én uw examens zo snel mogelijk kunt halen. Wij noemen dit hulp bij ELIP. ELIP is Einde Lening Inburgeringsplicht.

U heeft uw verblijfsvergunning gekregen vóór 1 januari 2013

Heeft u uw verblijfsvergunning vóór 2013 gekregen maar uw inburgeringsexamen nog niet gehaald? Dan krijgt u een brief van de gemeente over uw inburgering. In die brief staat wanneer u het inburgeringsexamen had moeten halen: uw 'inburgeringstermijn'. De gemeente nodigt u uit voor een gesprek. Dat gesprek is verplicht.

Inburgeren voor  gezinsmigranten

Bent u naar Nederland gekomen om bij uw partner te gaan wonen? Dan noemen wij u een gezinsmigrant. Op deze pagina vindt u informatie over het inburgeren als gezinsmigrant.

Hieronder vindt u een korte film waarin wordt uitgelegd wat inburgeren is. Deze film kunt u ook in uw eigen taal bekijken:

Inburgering gezins- en overige migranten

De consulenten van de gemeente helpen ook gezinsmigranten en overige migranten bij het inburgeren. Zij betalen hun inburgering wel altijd zelf. Hiervoor kunnen zij een lening afsluiten bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Deze lening is maximaal 10.000 euro. Als je binnen de drie jaar je diploma haalt hoef je deze lening niet terug te betalen.

Brede intake en Plan inburgering en Participatie (PIP)

De consulent van de gemeente neemt bij gezins- en overige migranten ook een brede intake af. Met de brede intake gaat de medewerker van de gemeente onderzoeken hoe jij het beste je inburgering kan halen. Daarbij krijg je advies over de te volgen leerroute.  Dit advies wordt vastgelegd in een brief. Deze brief heet ‘pip’. De gezins- en overige migranten hebben zelf de keuze bij welke school zij de inburgering willen doen. Ook krijg je een aanbod voor de MAP en PVT. Onder het icoon ‘MAP en PVT’ kan je hier meer informatie over vinden.

Door de gemeente wordt geen controle gedaan op het houden aan de afspraken van de PIP en andere afspraken bij gezins- en overige migranten. Dit komt omdat de taak en keuze voor leerroute en de school meer bij deze mensen zelf ligt.

Voor gezinsmigranten en nareizende asielmigranten vindt de brede Intake plaats na inschrijving in de basisregistratie (BRP) van de gemeente.

Ontzorgen

Omdat gezins- en overige migranten zelf verantwoordelijk zijn voor alles rondom hun inburgering, hoeven zij niet de verplichte ontzorging te volgen. Mochten zij wel graag hulp hebben bij hun geldzaken, dan kunnen zij natuurlijk wel contact opnemen met de gemeente voor advies en hulp. 

U zoekt zelf uit waar u een inburgeringscursus wilt volgen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen bij een opleidingsinstituut zoals een regionaal opleidingencentrum (ROC).

Voorwaarden

De voorwaarden voor het volgen van een inburgeringscursus zijn:

U:

  • woont in Nederland en
  • heeft geen Nederlands paspoort, en
  • komt niet uit een EU-land, een EER-land of Turkije of Zwitserland en
  • bent ouder dan 18 jaar en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd en
  • woonde niet langer dan 8 jaar of langer in Nederland  toen u leerplichtig was en
  • heeft geen diploma’s, certificaten of bewijsstukken van een opleiding in de Nederlandse taal en
  • komt niet tijdelijk naar Nederland voor studie of werk

Kosten

Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, betaalt u een eigen bijdrage aan de cursus en het examen.

Wet en regelgeving

Meer informatie