Ceremonie bij naturalisatie

Heeft u het proces van naturalisatie of optie doorlopen en heeft de koning of burgemeester besloten dat u het Nederlanderschap krijgt toegekend? Dan krijgt u van de gemeente een uitnodiging voor de ceremonie. De ceremonie is een bijeenkomst waarop u de verklaring van verbondenheid aflegt. Daarna krijgt u het besluit uitgereikt dat u Nederlander bent geworden.

Beschrijving

De naturalisatieceremonie is een speciale bijeenkomst voor mensen die Nederlander worden. Bij de ceremonie legt u een verklaring van verbondenheid af.

Bij de verklaring van verbondenheid belooft u:

  • de vrijheden en rechten te respecteren die bij het Nederlanderschap horen
  • de plichten te vervullen die bij het Nederlanderschap horen 

Daarna krijgt u het besluit van Nederlanderschap. Dit is de laatste stap in het proces voor het krijgen van de Nederlandse nationaliteit.

Het besluit van Nederlanderschap geldt zodra u het besluit krijgt tijdens de ceremonie. Als u niet bij de ceremonie bent, wordt u geen Nederlander. Aanwezigheid is verplicht voor mensen vanaf 16 jaar die Nederlander willen worden.

Elke gemeente organiseert een naturalisatieceremonie op de nationale naturalisatiedag (15 december). Daarnaast mogen gemeenten extra ceremoniedagen organiseren op andere dagen in het jaar.

De gemeente maakt er een feestelijke bijeenkomst van.

Voorwaarden

U kunt pas een uitnodiging voor de ceremonie krijgen als u de naturalisatie- of optieprocedure succesvol heeft doorlopen.

Hoe lang gaat het duren?

De termijnen voor de uitreiking zijn verschillend.

Heeft u de optieprocedure gevolgd? Dan krijgt u een bevestiging dat u het Nederlanderschap krijgt. Binnen 9 weken vindt de uitreiking plaats.

Heeft u de naturalisatieprocedure gevolgd? Dan ondertekent de koning het besluit van uw Nederlanderschap. Binnen 3 maanden vindt de naturalisatieceremonie plaats. 

Nederlands paspoort of identiteitskaart

Na de uitreiking is het voor u mogelijk een afspraak in te plannen om een Nederlands reisdocument aan te vragen. Zie de webpagina Paspoort of identiteitskaart aanvragenexterne-link-icoonvoor de voorwaarden.

Wet en regelgeving