Huizen Noordeinde met Speeltoren

Verhuizing doorgeven

Gaat u verhuizen binnen de gemeente, naar een andere gemeente of naar het buitenland? Vergeet dan niet uw verhuizing door te geven. Dat kan 4 weken voor de verhuizing tot 5 dagen na de verhuizing. U kunt de verhuizing digitaal doorgeven, per post of met een afspraak in het gemeentehuis.

De gemeente geeft de adreswijziging door aan instanties zoals de belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank en pensioenfondsen.

Beschrijving

U dient een verhuizing altijd door te geven aan de gemeente waarin u gaat wonen. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen. De gemeente past de basisregistratie personen (BRP) dan aan. 

Aanvragen

U kunt een verhuizing doorgeven vanaf 4 weken voor de verhuizing tot 5 dagen na de verhuizing. 

Zo geeft u een verhuizing door:

 • Log in met DigiD bij de gemeente waarin u gaat wonen.

U vult de gegevens in:

 • U kunt de verhuizing voor uzelf melden, uw echtgenoot of geregistreerde partner als deze op hetzelfde adres woont en uw inwonende kinderen, als u gezamenlijk naar het nieuwe adres verhuist.
 • Als u ongehuwd of zonder geregistreerd partnerschap samenwoont, moet uw partner dit zelf doorgeven.
 • Als u bij iemand gaat inwonen dan heeft u zijn of haar schriftelijke toestemming nodig. Vul hiervoor het formulier verklaring inwoning in voeg dit bij uw verhuisaangifte. Daarnaast hebben we een kopie van het legitimatiebewijs van de hoofdbewoner nodig.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het doorgeven van een verhuizing zijn onder andere: 

 • U bent 16 jaar of ouder.
 • U heeft toestemming van de bewoner als u bij iemand intrekt.
 • De verhuizing wordt doorgegeven door:
  • uzelf
  • een ouder, voogd of verzorger
  • samenwonende echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar (als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen)
  • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen (18+) voor elkaar (als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen)
  • een wettelijke vertegenwoordiger
  • een meerderjarige met schriftelijke toestemming

Kosten

Het doorgeven van een verhuizing is gratis.

Contactgegevens

Mocht u problemen ondervinden met het digitaal doorgeven van uw verhuizing, neem dan contact op met ons via 0299 658585. We kunnen u dan op weg helpen om uw verhuizing alsnog digitaal te kunnen doorgeven. Aangiftes worden niet telefonisch of via de e-mail in behandeling genomen.

Formulieren