Belastingen

WOZ

Niemand wil te veel betalen. Niet in de supermarkt, in de garage of bij de bakker en dus ook niet aan belastingen. Dat is logisch.

Hondenbelasting

Voor elke hond die u bezit, betaalt u jaarlijks hondenbelasting aan de gemeente. De hoogte van uw hondenbelasting is afhankelijk van het aantal honden dat u hebt.

Rioolheffing

Rioolheffing is een gemeentelijke belasting die u betaalt voor het gebruik van het riool. Gebruikers van woningen en bedrijfspanden moeten deze belasting betalen.

Toeristenbelasting betalen

Als u een plek heeft waar toeristen kunnen overnachten, zoals een camping of hotel, dan moet u toeristenbelasting betalen. U mag de toeristenbelasting aan de gast doorberekenen.

Afvalstoffenheffing betalen

De gemeente haalt afval op of zorgt voor containers waar u uw afval kunt inleveren. Het afval wordt door de gemeente verwerkt. Hiervoor betaalt u jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente.

Forensenbelasting

Wanneer u een tweede huis heeft, is het mogelijk dat u forensenbelasting moet betalen.

Incasso afgeven of wijzigen

Wilt u de machtiging wijzigen, bijvoorbeeld omdat u een ander rekeningnummer heeft? Of wilt u de automatische incasso stopzetten? Dan kunt u dat ook aangeven.

Kwijtschelding

Als u de gemeentebelasting niet kunt betalen, kan de gemeente misschien uw belasting kwijtschelden. U hoeft de belasting dan niet te betalen.

Subsidies

U kunt voor verschillende doeleinden (welzijns)subsidies aanvragen bij de gemeente. Hier leest u alles over de verschillende soorten, mogelijkheden en voorwaarden.
Er zijn twee varianten:

Lees meer

Reinigingsheffing

Reinigingsheffing wordt geheven aan bedrijven. Bij het vaststellen welke bedrijven belastingplichtig zijn gelden de volgende uitgangspunten;