Belastingen

WOZ

Niemand wil te veel betalen. Niet in de supermarkt, in de garage of bij de bakker en dus ook niet aan belastingen. Dat is logisch.

Hondenbelasting

Hondenbelasting

Voor elke hond die u bezit, betaalt u jaarlijks hondenbelasting aan de gemeente. De hoogte van uw hondenbelasting is afhankelijk van het aantal honden dat u hebt.

Rioolheffing

Icoon radar

Rioolheffing is een gemeentelijke belasting die u betaalt voor het gebruik van het riool. Gebruikers van woningen en bedrijfspanden moeten deze belasting betalen.

Incasso afgeven of wijzigen

Automatische incasso, machtigen,wijzigen of machtiging stopzetten

Wilt u de machtiging wijzigen, bijvoorbeeld omdat u een ander rekeningnummer heeft? Of wilt u de automatische incasso stopzetten? Dan kunt u dat ook aangeven.

Toeristenbelasting betalen (ondernemers)

Als u een plek heeft waar toeristen kunnen overnachten, zoals een camping of hotel, dan moet u toeristenbelasting betalen. U mag de toeristenbelasting aan de gast doorberekenen.

Afvalstoffenheffing betalen

Afvalstoffenheffing betalen

De gemeente haalt afval op of zorgt voor containers waar u uw afval kunt inleveren. Het afval wordt door de gemeente verwerkt. Hiervoor betaalt u jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente.

Forensenbelasting

Ik wil duurzaam verbouwen

Wanneer u een tweede huis heeft, is het mogelijk dat u forensenbelasting moet betalen.

Kwijtschelding

Kwijtschelding belastingen en heffingen

Kwijtschelden betekent dat u de gemeentebelasting niet hoeft te betalen. Soms krijgt u alleen kwijtschelding voor een deel van de belasting. Dan betaalt u minder belasting. De gemeente houdt rekening met uw inkomen, uitgaven en bezittingen.

Subsidies

Subsidies

Bewoners en organisaties kunnen voor bepaalde activiteiten en onder bepaalde voorwaarden subsidies aanvragen. De gemeente kent een aantal subsidiemogelijkheden, te weten:

Reinigingsheffing

Reinigingsheffing

Reinigingsheffing wordt geheven aan bedrijven. Bij het vaststellen welke bedrijven belastingplichtig zijn gelden de volgende uitgangspunten;