Zicht op N247 bij Broek in Waterland

WOZ-waarde en taxatieverslag inzien

De WOZ-waarde van uw pand of stuk grond staat op de jaarlijkse WOZ-beschikking. U krijgt de WOZ-beschikking van de gemeente. Via de gemeente kunt u ook een taxatieverslag bekijken.

Beschrijving

Niemand wil te veel betalen. Niet in de supermarkt, in de garage of bij de bakker en dus ook niet aan belastingen. Dat is logisch. Daarom is ‘gratis’ bezwaar maken tegen WOZ-waardes steeds meer in trek. Met aantrekkelijke slogans adverteren diverse bureaus om dit ‘gratis’ voor u te doen. 

Echt gratis?
Maar zoals zoveel dingen is gratis eigenlijk helemaal niet gratis. Er worden namelijk veel kosten gemaakt als deze bureaus voor u bezwaar maken en uiteindelijk betalen we daar allemaal aan mee. En misschien nog wel belangrijker, het is niet nodig: wij helpen u namelijk ook graag (en gratis)! 

Niet eens met uw waarde?
De gemeente stelt de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand en/of grond vast. Dat gebeurt met de informatie die we hebben. De gemeente wil net als u namelijk graag dat de WOZ-waarde klopt. Wij hebben er geen enkel belang bij om de waarde te hoog vast te stellen. Neem dus contact met ons op als u het niet eens bent met de waarde. Waar gewerkt wordt, kunnen namelijk fouten worden gemaakt. Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt passen we deze graag gratis voor u aan. 

Komt u er met de gemeente niet uit?
Komt u er met de gemeentelijke taxateur niet uit, dan is het verstandig om formeel bezwaar te maken. Het bezwaarschrift moet  u binnen 6 weken na dagtekening indienen. Ook bezwaar maken is altijd gratis, en u heeft er bijna nooit een gespecialiseerd bureau voor nodig. 

Wie betaalt de kosten voor zo’n bureau?
Uiteindelijke betalen we dus allemaal mee aan de kosten die een no-cure no-pay bureau voor u maakt. Dat zit zo: als een bezwaarschrift gegrond is kan de gemeente wettelijk verplicht zijn om een onkostenvergoeding uit te betalen. Als u een bedrijf namens u bezwaar laat maken krijgt het bureau deze onkostenvergoeding. Zij verdienen dus aan de onkostenvergoeding die de gemeente moet uitbetalen omdat een bedrijf is ingeschakeld. De gemeente maakt op deze manier meer kosten dan als u zelf bezwaar maakt. Daardoor gaan de tarieven omhoog. Dat is jammer en onnodig, want bezwaar maken is altijd gratis.

Heeft u nog vragen?
Belt u dan met (0299) 658 566. Wij helpen u graag en altijd helemaal gratis!

WOZ staat voor waardering onroerende zaken. De WOZ-waarde is de waarde van uw pand of stuk grond. Bijvoorbeeld van uw woning, bedrijfspand of bouwgrond. De overheid gebruikt de WOZ-waarde om de hoogte te bepalen van onder andere uw onroerendezaakbelasting en uw waterschapsbelasting.

De gemeente stelt de WOZ-waarde elk jaar opnieuw vast. De WOZ-waarde geldt voor 1 jaar. De waarde van uw pand of grond kan ondertussen veranderen. Bijvoorbeeld door bouw, verbouwing of slopen. Dat verwerkt de gemeente in de volgende WOZ-waarde.

Voor het bepalen van de WOZ-waarde kijkt de gemeente onder andere naar het soort gebouw en de grootte. Maar ook naar de verkoopprijs van vergelijkbare panden. In het taxatieverslag staat hoe uw WOZ-waarde is opgebouwd. U kunt het taxatieverslag bekijken via de gemeente.

Aanvragen

Neem contact op met de gemeente als u denkt dat de WOZ-waarde niet klopt.

Zo bekijkt u uw WOZ-waarde:

  • Aan het begin van het jaar krijgt u van de gemeente een WOZ-beschikking.
  • Hierop staat de WOZ-waarde van uw pand of grond. Op de beschikking staat ook hoeveel onroerendezaakbelasting u betaalt.
  • Wilt u weten hoe de WOZ-waarde is opgebouwd? U kunt het taxatieverslag bekijken via de gemeente.

Kosten

Het bekijken van de WOZ-waarde en het taxatieverslag is gratis.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde, dan kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken na de datum van de WOZ-beschikking.

Wet en regelgeving

Formulieren

Meer informatie