Luchtfoto Broek in Waterland

Kwijtschelding belastingen en heffingen

Als u de gemeentebelasting niet kunt betalen, kan de gemeente misschien uw belasting kwijtschelden. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente.

Beschrijving

Kwijtschelden betekent dat u de gemeentebelasting niet hoeft te betalen. Soms krijgt u alleen kwijtschelding voor een deel van de belasting. Dan betaalt u minder belasting. De gemeente houdt rekening met uw inkomen, uitgaven en bezittingen.

Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Vraag dan een betalingsregeling aan.

Als uw inkomen laag is, u geen vermogen heeft en de aanslag gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, dan kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Of u in aanmerking komt voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding, hangt af van uw persoonlijke financiële situatie. Ook als uw inkomen boven het bijstandsniveau zit dan kan het verstandig zijn om een aanvraag in te dienen. De kwijtschelding kan worden aangevraagd voor de rioolheffing, de afvalstoffenheffing en hondenbelasting. 

Kostendelersnorm

Op kwijtscheldingsverzoeken die op of ná 1 januari 2018 worden ingediend, is de kostendelersnorm uit de Participatiewet van toepassing. Hierdoor kan het zijn dat uw kwijtschelding anders uitvalt dan voorgaande jaren. De kostendelersnorm betekent dat bij de beoordeling van een verzoek om kwijtschelding procentueel rekening wordt gehouden met het aantal volwassenen vanaf 27 jaar die een woning delen. Hoe meer kostendelers hoe lager de kwijtscheldingsnorm voor het bepalen van de betalingscapaciteit en het vermogen. Immers, als er meer personen in één woning wonen, kunnen zij samen de woonkosten delen. Vandaar de naam kostendelersnorm. De hoogte van het inkomen van de kostendelers of de soort relatie die u met de kostendeler heeft is niet van belang bij het bepalen van het aantal kostendelers. Het maakt ook niet uit waarom u in één huis woont.

Uitzonderingen kostendelersnorm

Niet alle huisgenoten tellen mee voor de kostendelersnorm. Uitgezonderd zijn:

 • jongeren tot 27 jaar;
 • kamerhuurders met een commercieel contract (en die een commerciële huurprijs betalen);
 • studenten die een opleiding volgen die recht kan geven op studiefinanciering

Aanvragen

Zo vraagt u kwijtschelding van een belasting of heffing aan:

 • Neem binnen 6 weken contact op met de gemeente.
 • U heeft nodig:
  • het aanvraagformulier
  • uw meest recente loonstrook of een ander bewijs van inkomen
  • uw laatste bankafschrift
  • uw huurcontract of de koop- en hypotheekakte van uw woning
  • een recent bewijs van de WOZ-waarde van uw woning

U kunt alle stukken sturen naar Gemeente Waterland, Postbus 1000, 1140 BA Monnickendam of mailen naar gemeente@waterland.nl

Voorwaarden

Eisen

Om voor kwijtschelding in aanmerking te komen moet uw inkomen op minimum niveau zijn, mag uw vermogen niet boven de vermogensgrens komen.

Bezwaar

U kunt in beroep gaan tegen de beslissing over de kwijtschelding. Dit moet u binnen 10 dagen doen.

Contactgegevens

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Financiën, telefoon (0299) 658 571 / (0299) 658 695.

Wet en regelgeving

Formulieren

Meer informatie