Afvalstoffenheffing betalen

U betaalt jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente voor het ophalen en verwerken van uw afval. De gemeente stuurt u een aanslag.

Beschrijving

De gemeente haalt afval op of zorgt voor containers waar u uw afval kunt inleveren. Het afval wordt door de gemeente verwerkt. Hiervoor betaalt u jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente. U betaalt de afvalstoffenheffing ook als u geen gebruik maakt van de ophaaldienst. Of als u weinig of geen afval aanbiedt.

Bedrijven en winkels betalen geen afvalstoffenheffing. Zij betalen reinigingsrecht of regelen zelf de inzameling van hun afval.

Aanvragen

Zo betaalt u afvalstoffenheffing:

  • De gemeente stuurt u elk jaar een aanslag. Hierin staat hoeveel u betaalt en hoe u kunt betalen.

Kosten

Bij gebruik van een perceel door één persoon                € 190,00
Bij gebruik van een perceel door twee personen            € 287,10
Bij gebruik van een perceel door drie personen              € 310,55
Meer dan één GFT-container van 140 liter                     € 91,60
Meer dan één container van 140 liter voor huish. afval   € 113,35
Meer dan één container van 240 liter voor huish. afval   € 141,65

Bezwaar

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de aanslag voor de afvalstoffenheffing.

Wet en regelgeving