Woonboten in de Broekervaart bij Broek in Waterland

Roerendezaakbelasting betalen

Bent u eigenaar van een roerende woon- of bedrijfsruimte? Dan betaalt u roerendezaakbelasting (rzb). De gemeente stuurt u hiervoor een aanslag.

Beschrijving

Als u eigenaar bent van een roerende woon- of bedrijfsruimte betaalt u roerendezaakbelasting (rzb). Een roerende woon- of bedrijfsruimte is bijvoorbeeld een woonboot, woonwagen of kantoorruimte op een schip.

Huurt u een woonboot of woonwagen? Dan hoeft u geen roerendezaakbelasting te betalen. Als u een bedrijfsruimte huurt, moet u wel roerendezaakbelasting betalen.

De gemeente stelt de hoogte van de roerendezaakbelasting op 1 januari vast. Dit doet zij aan de hand van de waarde van uw woon- of bedrijfsruimte.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het betalen van roerendezaakbelasting zijn:

  • De ruimte wordt permanent door u bewoond of gebruikt.
  • De ruimte is aan een locatie gebonden.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de waardebepaling van uw boot of woonwagen? U kunt binnen 6 weken bezwaar indienen bij de gemeente.

Wet en regelgeving