Afval, milieu en groenonderhoud

Afval

afvalbak

Informatie over grofvuil, afval scheiden, afvalkalenders, afvalcontainer aanvragen, afvalpas en de milieustraat.

Groen

Groen in de openbare ruimte.

Melding Openbare Ruimte

Melding openbare ruimte

Is er iets kapot bij u in de buurt? Bijvoorbeeld een lantaarnpaal of stoeptegel? Is er sprake van rondslingerend afval, vernielingen of overlast? Meld het ons!

Rioolprobleem melden

Icoon radar

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel (met betreffende gemalen, pompen en bergbezinkbassins). De eigenaar van een woning of pand is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud

Afvalwater lozen

Afvalwater is water dat u kwijt wilt. U kunt afvalwater lozen in de bodem, het oppervlaktewater of het riool. U moet zich daarbij houden aan de regels. U mag bijvoorbeeld geen olie wegspoelen.

Asbest verwijderen

Asbest verwijderen

Asbest is gevaarlijk voor de volksgezondheid. Lees hier hoe u asbest kunt verwijderen.