Verkeer, parkeren en bereikbaarheid

Parkeervergunningen

Parkeren in gemeente Waterland

Op bepaalde gebieden geldt gereguleerd parkeren. Vraag hier uw vergunning aan.

Caravan, camper of aanhanger parkeren openbare weg

Zie hier de regels voor het parkeren van grote voertuigen op de openbare weg.

Parkeerschijfzones

Vraag hier uw ontheffing aan voor parkeerschijfzones (blauwe zones) in de gemeente Waterland.

Ontheffing gewichtsbeperking

Vraag hier uw ontheffing voor een gewichtsbeperking of inrijverbod aan.

Ontheffing Hofbrug Ilpendam

Adaptieve Fysieke Afsluiting Hofbrug Ilpendam.

Verkeersbeperkingen

Hieronder wordt per kern een overzicht gegeven van de gemeentelijke verkeersbeperkingen met uitzondering die voor parkeren weergegeven.

Parkeerbeleid

Gemeente Waterland heeft nieuw parkeerbeleid voor de binnenstad van Monnickendam opgesteld. Parkeerproblemen in de binnenstad worden hiermee aangepakt door een combinatie van vergunningen en betaald parkeren. 

Openbaar vervoer

Alle informatie over het openbaar vervoer in de gemeente en de dienstregeling van EBS is te vinden op de website van EBS

Auto weggesleept?

De gemeente mag uw auto weg (laten) slepen als u verkeerd geparkeerd staat. Uw auto wordt bijvoorbeeld weggesleept wanneer u geparkeerd staat op een plek waar werkzaamheden worden uitgevoerd. Of u staat op een gehandicaptenparkeerplaats of voor

Werk (aan de weg)

Gemeente Waterland werkt, samen met haar partners, voortdurend aan de verbetering van onze leefomgeving.  Maar ook Provincie, Hoogheemraadschap of andere instanties zijn soms aan het werk in Waterl

Bereikbaarheid Waterland

Fietsers, automobilisten en reizigers in het openbaar vervoer hebben behoefte aan een bereikbaar Waterland.

Gladheidbeheersing

Wegen buiten de bebouwde kom worden gestrooid door de provincie en door het hoogheemraadschap. De gemeente is verantwoordelijk voor wegen binnen de bebouwde kom.

Wegen in beheer bij gemeente

Niet  alle wegen in Waterland zijn in beheer bij de gemeente. De gemeente beheert vrijwel alle openbare wegen binnen de bebouwde kom.

Duurzaam vervoer

Er zijn verschillende manieren om gebruik te maken van duurzaam vervoer. Bijvoorbeeld door het gebruiken van een elektrische auto of deelauto of zelfs een elektrische deelauto.

Aanvraag wegafsluiting

Aanvraag verkeersmaatregelen voor werkzaamheden aan de weg in Waterland.

Gehandicapten parkeerplaats

Als u een beperking heeft, kunt u een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen. Dit is een parkeerplaats vlak bij uw huis.