Brug van Fluwelen Burgwal naar Schoolstraat in Monnickendam

Overzicht verkeersbeperkingen gemeente Waterland

Hieronder wordt per kern een overzicht gegeven van de gemeentelijke verkeersbeperkingen met uitzondering die voor parkeren weergegeven. Dit overzicht is een samenvatting van de afzonderlijk genomen verkeersbesluit incl. voorwaarden.

Broek in Waterland

 • In de volgende straten geldt een gewichtsbeperking voor voertuigen van maximaal 10 ton totaalgewicht; Havenrak, Kerkplein, Leeteinde, Noordmeerweg, Roomeinde en de Erven. Een ontheffing voor het overschrijding (incidenteel) van de gewichtsbeperking tot maximaal 24 ton kan worden aangevraagd bij de gemeente. Let op! de Raadhuisbrug (Kerkplein- Roomeinde) kan tot maximaal 10 ton worden belast.
 • Op de Erven, net na huisnummer 26, geldt voor de houten brug een gewichtbeperking van 5 ton/as. Voor de Kerkhofbrug tussen het Roomeinde en het Leeteinde geldt een gewichtbeperking van 5 ton/as. Ontheffingen worden niet verleend.
 • In de volgende straten geldt een gewichtsbeperking voor voertuigen van maximaal 10 ton totaalgewicht en een lengtebeperking van 10 meter; Eilandweg, Molengouw, Zuideinde, C. Roelestraat en Dr. C. Bakkerstraat. Een ontheffing voor overschrijding (incidenteel) van de gewichtsbeperking tot maximaal 20 ton kan worden aangevraagd bij de gemeente.
 • Voor de Hellingbrug (gelegen in de Hellingweg) geldt een beperking van maximaal 7 ton per as en een totaalgewicht van 21 ton. Ontheffing kan in verband met de beperkte sterkte van de brug tot maximaal 8 ton per as met een maximum van 24 ton worden verleend.

Ilpendam

 • In Ilpendam geldt een gewichtbeperking van 7 ton per as en een lengtebeperking van 12 meter. Alleen lokale bedrijven en vrachtverkeer met bestemming in Ilpendam komen voor een ontheffing in aanmerking. 
 • Inrijverbod ter plaatse van de Hofburg in de ochtend (6:00-9:30 uur) en avondspits (16:00-18:30 uur). Alleen bewoners/bedrijven in de directe omgeving komen in aanmerking voor een ontheffing. 
  De automatische fysiek afsluiting (AFA) ter plaats van deze brug kan met een transponder of op kenteken bediend worden.
 • De pont Ilpendam -Landsmeer is beperkt tot maximaal 5 ton. Ontheffingen worden niet verleend.

Marken

Alle bezoekers van Marken zijn verplicht te parkeren (betaald) op het grote parkeerterrein. Vanaf het grote parkeerterrein is het maximaal 5 minuten lopen naar het centrum en de haven van Rijkswaterstaat.

 • In Marken geldt voor alle motorvoertuigen een inrijverbod uitgezonderd bestemmingsverkeer, voor alle straten en wegen, met uitzondering van de Kruisbaakweg en de centrale parkeerplaats. Alleen bewoners en bestemmingsverkeer mogen Marken op rijden. Op geheel Marken geldt een parkeervergunningensysteem.
 • Wanneer men met zwaar verkeer in de oude kern of op een van de werven moet zijn, kan alleen een ontheffing worden afgegeven (op kenteken) indien het voertuig niet zwaarder is dan 5 ton totaalgewicht, dit i.v.m. beperkte sterkte van de bruggetjes.
 • In overleg is het mogelijk om (bouw)materialen tijdelijk te stallen of over te slaan op de centrale parkeerplaats, om deze vervolgens met kleine voertuigen verder te transporteren.

Monnickendam

 • In de gehele historische binnenstad van Monnickendam, uitgezonderd ‘t Prooyen geldt een gewichtsbeperking van 18 ton en een lengtebeperking van 10 meter. Een ontheffing tot maximaal 30 ton kan worden aangevraagd. 
  Tevens geldt er een inrijverbod voor touringcars
 • In de ochtendspits (06:00-09:00 uur) geldt een inrijverbod, uitgezonderd bestemmingsverkeer binnenstad, voor alle voertuigen ter hoogte van de Nieuwendam/Noordeinde. (geen ontheffingen mogelijk)
 • Inrij- en parkeerverbod Sportpark Markgouw, uitgezonderd het grote parkeerterrein.

Watergang

 • In Watergang geldt voor voertuigen op de Dorpsstraat een gewichtsbeperking van maximaal 2,2 ton/as en een breedte beperking van maximaal 1,90 m¹. Ontheffingen worden niet verleend. Het is niet toegestaan om met rupsbanden over de weg te rijden i.v.m. trillings overlast. De beperkingen zijn niet van kracht voor de Kanaaldijk.
 • Op de Populierweg geldt een gewichtsbeperking van 4 ton/as.

Zuiderwoude

 • Op de Burgemeester Peereboomweg (de weg tussen Zuiderwoude en Broek in Waterland) geldt op werkdagen tijdens de spitsuren een éénrichtingsverkeer. Alleen inwoners en/of bedrijven uit Zuiderwoude komen in aanmerking voor een inrijontheffing.

  o    Tijdens de ochtendspits (6:00-9:00 uur) is inrijden verboden vanaf Zuiderwoude.
  o    Tijdens de avondspits (16:00-19:00 uur) is inrijden verboden vanaf Broek in 
        Waterland.

Meer informatie

Ontheffingen voor wegen binnen de bebouwde kom kunnen worden aangevraagd bij afdeling Publiekszaken van de gemeente Waterland. Voor meer informatie, zie pagina "zwaar verkeer- en inrijontheffingen". Voor wegen buiten de bebouwde kom, waar vaak een gewichtsbeperking geldt van 7 ton/as, kunt u contact opnemen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier via 0900-9112112. Voor de Provinciale wegen kunt u contact opnemen met de Provincie Noord-Holland 0800-0200600 of per mail: servicepunt@noord-holland.nl.