Overzicht verkeersbeperkingen gemeente Waterland

Hieronder wordt per kern een overzicht gegeven van de gemeentelijke verkeersbeperkingen met uitzondering die voor parkeren weergegeven. Dit overzicht is een samenvatting van de afzonderlijk genomen verkeersbesluit incl. voorwaarden.

Broek in Waterland

 • In de volgende straten geldt een gewichtsbeperking voor voertuigen van maximaal 10 ton totaalgewicht; Havenrak, Kerkplein, Leeteinde, Noordmeerweg, Roomeinde en de Erven.
 • Op de Erven, net na huisnummer 26, geldt voor de houten brug een gewichtbeperking van 5 ton/as. Voor de Kerkhofbrug tussen het Roomeinde en het Leeteinde geldt een gewichtbeperking van 5 ton/as.
 • In de volgende straten geldt een gewichtsbeperking voor voertuigen van maximaal 10 ton totaalgewicht en een lengtebeperking van 10 meter; Eilandweg, Molengouw, Zuideinde, C. Roelestraat en Dr. C. Bakkerstraat.
 • Voor de Hellingbrug (gelegen in de Hellingweg) geldt een beperking van maximaal 7 ton per as en een totaalgewicht van 21 ton.

Ilpendam

 • In Ilpendam geldt een gewichtbeperking van 7 ton per as en een lengtebeperking van 12 meter.
 • Inrijverbod ter plaatse van de Hofburg in de ochtend (6:00-9:30 uur) en avondspits (16:00-18:30 uur).
 • De pont Ilpendam -Landsmeer is beperkt tot maximaal 5 ton.

Marken

 • In Marken geldt voor alle motorvoertuigen een inrijverbod uitgezonderd bestemmingsverkeer, voor alle straten en wegen, met uitzondering van de Kruisbaakweg en de centrale parkeerplaats.
 • In de oude kern of op een van de werven geldt tevens een gewichtsbeperking van 5 ton totaalgewicht.
 • In overleg is het mogelijk om (bouw)materialen tijdelijk te stallen op de centrale parkeerplaats, om deze vervolgens met kleine voertuigen verder te transporteren.

Monnickendam

 • In de gehele historische binnenstad van Monnickendam, uitgezonderd ‘t Prooyen geldt een gewichtsbeperking van 18 ton en een lengtebeperking van 10 meter en een inrijverbod voor touringcars.
 • In de ochtendspits (06:00-09:00 uur) geldt een inrijverbod uitgezonderd bestemmingsverkeer voor alle voertuigen ter hoogte van de Nieuwendam/Noordeinde.
 • Inrij- en parkeerverbod Sportpark Markgouw, uitgezonderd het grote parkeerterrein.

Watergang

 • In Watergang geldt voor voertuigen een gewichtsbeperking van maximaal 1,6 ton en een breedte beperking van maximaal 1,90 m¹. De beperkingen zijn niet van kracht voor de Kanaaldijk.
 • Op de Populierweg geldt een gewichtsbeperking van 4 ton/as.

Zuiderwoude

 • Op de Burgemeester Peereboomweg (de weg tussen Zuiderwoude en Broek in Waterland) is het op werkdagen tijdens de ochtendspits (6:00-9:00 uur) verboden in te rijden vanaf Zuiderwoude.
 • Op de Burgemeester Peereboomweg (de weg tussen Zuiderwoude en Broek in Waterland) is het op werkdagen tijdens de avondspits (16:00-19:00 uur) verboden in te rijden vanaf Broek in Waterland.

Wegen buiten de bebouwde kom

De wegen buiten de bebouwde kom zijn grotendeels in het beheer bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Voor veel van deze wegen geldt een gewichtsbeperking van 7 ton/as.  Daarnaast gelden in ieder geval inrij-beperkingen voor Katwoude (kant Edam-Volendam) en op het Oudelandsdijkje (Ilpendam). Voor het meest actuele overzicht en vragen over mogelijke ontheffingen kunt u het beste contact opnemen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier via 072 - 582 8282 of  www.hhnk.nl.  

Naast het hoogheemraadschap en de gemeente beheerd de Provincie de N-wegen in Waterland. Voor deze wegen kunt u contact opnemen met de Provincie Noord-Holland 0800-0200600 of www.noord-holland.nl.

ONTHEFFINGEN

In sommige gevallen kunt u een ontheffing aanvragen voor de genoemde verkeersbeperkingen. Ontheffingen worden afgegeven conform de in het verkeersbesluit benoemde mogelijkheden en verschillen per locatie. Gronden voor ontheffing kunnen zijn:

 • belanghebbende/aanwonende;  
 • ondeelbare lading;
 • wettelijke bepalingen (bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen), waardoor andere/kleinere voertuigen niet geschikt/ toegestaan zijn voor het transport;
 • onevenredige omrijdafstand;
 • indien er sprake is van onevenredig hoge frequentie wanneer er van kleinere voertuigen gebruik gemaakt wordt;
 • nood- en hulpdiensten, openbaar vervoer, taxi’s, huisarts(en) en dierenarts(en);
 • postbezorging, thuiszorg, etc.

Ontheffingen voor wegen binnen de bebouwde kom kunnen worden aangevraagd bij afdeling Publiekszaken van de gemeente Waterland en digitaal via deze link. Gemiddeld vraagt de behandeling ongeveer zeven werkdagen. Aan de hand van de geleverde gegevens beslissen wij of u in aanmerking komt voor een ontheffing voor het betreffende verbod. Houdt u er rekening mee dat een kenteken verplicht is en er legeskosten zijn verbonden aan de aanvraag, ook bij het afwijzen van een ontheffing.