Brug van Fluwelen Burgwal naar Schoolstraat in Monnickendam

Ontheffing gewichtsbeperking

In de gemeente Waterland gelden diverse gewichts- en lengtebeperkingen. In de volgende kernen gelden de volgende beperkingen:

Monnickendam

In de gehele historische binnenstad van Monnickendam (uitgezonderd ‘Prooyen) geldt een gewichtsbeperking van 18 ton en een lengtebeperking van 10 meter. Alleen als er sprake is van een ondeelbare landing en een onevenredige toename van het aantal vervoersbewegingen kan een ontheffing worden aangevraagd.

Marken

Voor Marken geldt een inrijverbod voor motorvoertuigen. Het betreden van deze historische kern is in beginsel dus niet toegestaan. Indien er sprake is bestemmingsverkeer mag het gewicht van het voertuig maximaal 5 ton bedragen. Hiervoor wordt geen ontheffing verleend.

Broek in Waterland

In Broek in Waterland-Noord, de straten Havenrak, Kerkplein, Leeteinde, Noordmeerweg, Roomeinde en de Erven, geldt een gewichtsbeperking van 10 ton. Voor het incidenteel overschrijden van de gewichtsbeperking kan bij de gemeente een ontheffing tot maximaal 24 ton worden aangevraagd. Dit geldt niet voor de Raadhuisbrug, de Kerkhofbrug en de Houtenbrug (ter hoogte van de Erven huisnummer 26).

In Broek in Waterland-Zuid, de straten Eilandweg, Molengouw, Zuideinde, Cornelis C. Roelestraat en Dr. C. Bakkerstraat, geldt een gewichtsbeperking van 10 ton en een lengtebeperking van 10 meter. Voor het incidenteel overschrijven van de gewichtsbeperking kan bij de gemeente een ontheffing tot maximaal 20 ton worden aangevraagd.

Ilpendam

In Ilpendam geldt een gewichtsbeperking van 7 ton per as en een lengtebeperking van 12 meter. Lokale bedrijven en vrachtverkeer met een bestemming in Ilpendam komen voor een ontheffing in aanmerking. Op de veerpont Ilpendam-Landsmeer geldt een gewichtsbeperking van 5 ton. Hiervoor worden geen ontheffingen verleend.

Watergang

In de Dorpsstraat geldt een gewichtsbeperking van maximaal 2,2 ton per as en een breedtebeperking van maximaal 1,90 meter. Op de Populierenweg geldt een gewichtsbeperking van 4 ton per as. Voor deze beperkingen worden geen ontheffing verleend.

Vraag via onderstaande knop een ontheffing aan bij de afdeling Publiekszaken. Voor wegen buiten de bebouwde kom geldt vaak een gewichtsbeperking van 7 on per as. Een ontheffing hiervoor wordt verleend door het Hollands Noorderkwartier via 0900-9112112. Voor Provinciale wegen kunt u contact opnemen met de Provincie Noord-Holland via: 0800-0200600 of per mail: servicepunt@noord-holland.nl