Werkzaamheden N235 bij Ilpendam

Aanvraag wegafsluiting

Aanvraag verkeersmaatregelen voor werkzaamheden aan de weg in Waterland.

Als het voor de uitvoering van een (infra)project in de gemeente Waterland nodig is om de weg helemaal of gedeeltelijk af te sluiten, moet u hiervoor toestemming vragen. Deze toestemming is nodig om alle afsluitingen of werkzaamheden in de gemeente op elkaar af te stemmen en zo de bereikbaarheid van de stad te waarborgen.

Niet tijdens de spits

Op doorgaande wegen, busroutes (EBS) en doorgaande fietsroutes mag alleen buiten de spits (9:00 tot 15:00) gewerkt worden. Als het niet mogelijk is om binnen deze tijden de werkzaamheden, dan is minimaal 4 weken van tevoren overleg nodig met de gemeente om te bekijken op welke manier de werkzaamheden op de locatie uitgevoerd kunnen worden en welke verkeersmaatregelen nodig zijn.

Let op: Als bussen tijdelijk moeten worden omgeleid, is het nodig om minimaal 6 weken vooraf overleg te hebben met EBS over de mogelijkheden.

Aanvraag

Toestemming voor de tijdelijke verkeersmaatregelen vraagt u aan via het aanvraagformulier. Het formulier (incl. bijlagen) moet u minimaal twee weken van tevoren indienen via verkeer@waterland.nl. Vul het formulier zo volledig mogelijk in voor een snelle afhandeling. Geef bij het formulier aan welke verkeersmaatregelen eventueel getroffen worden (conform CROW 96b) en hoe omgegaan wordt met het overige verkeer.

Verkeersinformatie

Voor de start van de werkzaamheden zorgt de gemeente voor een bericht met verkeersinformatie over de (gedeeltelijke) afsluiting. Deze informatie wordt gestuurd naar de hulpdiensten.

Voorwaarden voor het tijdelijke afsluiten van wegen

Aanvraagformulier wegafsluiting