Piet Vinkbrug bij Lage dijk in Katwoude

Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

Heeft u een beperking? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Ook zorginstellingen kunnen een parkeerkaart aanvragen. U vraagt de parkeerkaart aan de bij de gemeente.

Beschrijving

Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u op gehandicaptenparkeerplaatsen in 31 landen in Europa parkeren. Er zijn 3 verschillende kaarten:

 • Bestuurderskaart (B): Heeft u een beperking en rijdt u zelf auto? Dan kunt u een bestuurderskaart aanvragen. Op de kaart staat geen kenteken. U kunt de kaart in elke auto gebruiken.
 • Passagierskaart (P): Heeft u een beperking en bent u afhankelijk van vervoer door anderen? Dan vraagt u een passagierskaart aan.
 • Instellingenkaart (I): Hiermee kunnen zorginstellingen bewoners met een beperking vervoeren.

De bestuurderskaart en de passagierskaart staan op uw naam. Alleen u kunt de kaart dus gebruiken. U kunt met elk voertuig gebruikmaken van de kaart. Er staat geen kenteken op.

Aanvragen

Zo vraagt u een gehandicaptenparkeerkaart aan:

 • U vraagt de gehandicaptenparkeerkaart aan bij de gemeente waarin u woont.
 • U heeft nodig:
  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  • 1 duidelijke en goed gelijkende pasfoto
  • een kopie van uw rijbewijs (bij het aanvragen van een bestuurderskaart)

Voorwaarden

Gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder van een motorvoertuig op meer dan twee wielen of van een brommobiel, u kunt hiervoor in aanmerking komen als u:

 • ten gevolgen van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking hebt van langdurige aard (langer dan 6 maanden), en
 • met de gebruikelijke loophulpmiddelen in redelijkheid niet in staat bent zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te voet te overbruggen.

Gehandicaptenparkeerkaart voor passagier van een motorvoertuig op meer dan twee wielen of van een brommobiel, u kunt hiervoor in aanmerking komen als u naast de hiervoor genoemde punten óók:

 • voor vervoer van deur tot deur continu afhankelijk bent van de hulp van de bestuurder die u vervoert.

Bij een eerste aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart bestuurder en/of passagier en een gehandicaptenparkeerplaats zal altijd een geneeskundig onderzoek plaats vinden.

NB: Wanner u permanent aan een rolstoel gebonden bent komt u zonder meer in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart (bestuurderskaart en/of passagierskaart)! Om te bepalen of u permanent aan een rolstoel gebonden bent is in de regel een geneeskundig onderzoek noodzakelijk.

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Kosten

De kosten voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart zijn € 113,35. U moet dit bij de aanvraag betalen. Als uw aanvraag wordt afgewezen, worden de kosten niet terug betaald.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contactgegevens

Een aanvraagformulier kunt u afhalen (of laten afhalen) tijdens de openingstijden van de afdeling Publiekszaken. U kunt het aanvraagformulier ook telefonisch aanvragen.

Gehandicaptenparkeerkaart na overlijden.

Als de houder van de gehandicaptenparkeerkaart is overleden, is de kaart niet meer geldig. De gehandicaptenparkeerkaart moet binnen enkele weken na het overlijden van de kaarthouder bij de gemeente worden ingeleverd.

Wet en regelgeving

Formulieren

Meer informatie