Luchtfoto Monnickendam

Parkeerbeleid Monnickendam

College legt twee aangepaste varianten parkeerbeleid voor aan gemeenteraad

Het college van Waterland legt de gemeenteraad een keuze voor uit twee varianten parkeerbeleid voor de binnenstad van Monnickendam: betaald parkeren met het eerste half uur gratis, of een parkeerschijfzone. Bij beide voorstellen zijn er voor inwoners en ondernemers vergunningen.

Nieuw voorstel na consultatieronde
Vorig jaar november zijn inwoners en ondernemers geconsulteerd over de eerste versie van een parkeerbeleid dat toen voorlag. Op deze avonden hebben veel inwoners en ondernemers hun mening gegeven en vragen gesteld over o.a. de tarieven, bereikbaarheid, aantal parkeerplaatsen, alternatieve parkeerplaatsen en blauwe zone. 

De opgehaalde input is gebruikt bij het opstellen van twee nieuwe voorstellen voor parkeerbeleid in de binnenstad van Monnickendam. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid.  Het is aan de gemeenteraad om een keuze te maken uit deze twee voorstellen:

  • Variant 1: Betaald parkeren, eerste half uur gratis
    Bij deze variant van betaald parkeren is het eerste half uur gratis. Daarna betaalt een bezoeker 1,50 per uur. De betaald parkeren zone betreft de gehele binnenstad van Monnickendam, behalve het Bolwerk. 
  • Variant 2: Parkeerschijfzone (blauwe zone)
    Bezoekers kunnen gedurende 2 uur gratis parkeren. Indien bezoekers langer dan 2 uur willen parkeren, dienen zij hun auto buiten de parkeerschijfzone te parkeren. De zone betreft de gehele binnenstad van Monnickendam, behalve het Bolwerk. 

Parkeervergunning voor inwoners en werknemers
Ook het systeem van vergunning parkeren is aangepast vergeleken met het vorige voorstel. Inwoners van de binnenstad kunnen aanspraak maken op twee vergunningen. Als er op eigen terrein geparkeerd kan worden, wordt deze parkeerplaats van het aantal vergunningen afgehaald. 
De kosten bij betaald parkeren zijn €40 (eerste vergunning) en/of €80 (tweede vergunning) per jaar. De kosten bij de parkeerschijfzone zijn €92 (eerste vergunning) en/of €184 euro (tweede vergunning) per jaar. De aanspraak op een tweede vergunning verloopt na acht jaar. Nieuwe inwoners kunnen vanaf de invoering van dit nieuwe parkeerbeleid één vergunning aanvragen. Voor bedrijven is het aantal beschikbare vergunningen aangepast naar 1 vergunning per 2 medewerkers, in plaats van 1 vergunning per 5 medewerkers. 

De eerste mogelijkheid voor de gemeenteraad om dit voorstel te behandelen is op donderdag 25 april en 16 mei. 

Het collegevoorstel en de nota van beantwoording, waarin het college de gestelde vragen van een reactie voorziet, zijn hieronder te downloaden:

Denk mee over parkeren in binnenstad Monnickendam

In de binnenstad zijn verschillende parkeeronderzoeken uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in de binnenstad van Monnickendam onder druk staan. Automobilisten vinden het moeilijk om een parkeerplaats te vinden, er is zoekverkeer en auto’s worden vaak fout geparkeerd. Eerder is het parkeerbeleid gedeeld via de website en online media. Het college vraagt inwoners, bedrijven en ondernemers mee te denken over dit voorgestelde parkeerbeleid. Tijdens inloopavonden voor inwoners op maandag 9 en dinsdag 17 oktober wordt het gesprek gestart. Op dinsdagavond 3 oktober wordt ook met de bedrijven en ondernemers uit de binnenstad het gesprek aangegaan. Zowel de inwoners als de ondernemers en bedrijven ontvangen hiervoor op korte termijn een uitnodigingsbrief.

Wethouder Verkeer Harm Scheepstra: “We hebben geconstateerd dat er bij onze inwoners commotie is ontstaan over de status van dit parkeerbeleid. Dit parkeerbeleid is door het college zorgvuldig opgesteld, maar staat zeker nog niet vast. Tijdens de inloopavonden willen we juist van inwoners en ondernemers horen hoe zij hier over denken en waar zij nog verbeterpunten zien.”

Tijdens de avonden wordt uitleg gegeven over het onderzoek dat is uitgevoerd, worden de voorgenomen plannen besproken en heeft men de mogelijkheid om input, tips, reacties en/of ideeën aan te leveren. Na het verzamelen van deze input wordt bepaald of het parkeerbeleid moet worden bijgewerkt. Alle ingediende tips, vragen en opmerkingen krijgen ook een schriftelijke, beargumenteerde reactie.

Gecombineerd parkeerregime 

Het parkeerbeleid bestaat uit een combinatie van parkeren met een vergunning en betaald parkeren. Inwoners en medewerkers van bedrijven worden gestimuleerd om op eigen terrein te parkeren en/of krijgen een vergunning waarmee zij in de binnenstad kunnen parkeren. Bezoekers kunnen betaald parkeren, soms tegen gereduceerd tarief door gebruik te maken van een bezoekersregeling voor bewoners. Aan de rand van de binnenstad geldt een lager parkeertarief. Ook is er een tijdelijk parkeerterrein gerealiseerd aan de rand van de binnenstad. Deze maatregelen verlagen de parkeerdruk in de binnenstad, hierdoor verbeteren de bereikbaarheid en verkeersveiligheid. 

Wethouder verkeer Harm Scheepstra: “Om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in de binnenstad van Monnickendam te verbeteren zijn maatregelen nodig. Parkeren met een vergunning en betaald parkeren verlichten de parkeerdruk in de binnenstad.”

Het nieuwe parkeerbeleid voor de binnenstad van Monnickendam is hier te raadplegen: