Parkeerbeleid Monnickendam

Denk mee over parkeren in binnenstad Monnickendam

In de binnenstad zijn verschillende parkeeronderzoeken uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in de binnenstad van Monnickendam onder druk staan. Automobilisten vinden het moeilijk om een parkeerplaats te vinden, er is zoekverkeer en auto’s worden vaak fout geparkeerd. Eerder is het parkeerbeleid gedeeld via de website en online media. Het college vraagt inwoners, bedrijven en ondernemers mee te denken over dit voorgestelde parkeerbeleid. Tijdens inloopavonden voor inwoners op maandag 9 en dinsdag 17 oktober wordt het gesprek gestart. Op dinsdagavond 3 oktober wordt ook met de bedrijven en ondernemers uit de binnenstad het gesprek aangegaan. Zowel de inwoners als de ondernemers en bedrijven ontvangen hiervoor op korte termijn een uitnodigingsbrief.

Wethouder Verkeer Harm Scheepstra: “We hebben geconstateerd dat er bij onze inwoners commotie is ontstaan over de status van dit parkeerbeleid. Dit parkeerbeleid is door het college zorgvuldig opgesteld, maar staat zeker nog niet vast. Tijdens de inloopavonden willen we juist van inwoners en ondernemers horen hoe zij hier over denken en waar zij nog verbeterpunten zien.”

Tijdens de avonden wordt uitleg gegeven over het onderzoek dat is uitgevoerd, worden de voorgenomen plannen besproken en heeft men de mogelijkheid om input, tips, reacties en/of ideeën aan te leveren. Na het verzamelen van deze input wordt bepaald of het parkeerbeleid moet worden bijgewerkt. Alle ingediende tips, vragen en opmerkingen krijgen ook een schriftelijke, beargumenteerde reactie.

Gecombineerd parkeerregime 

Het parkeerbeleid bestaat uit een combinatie van parkeren met een vergunning en betaald parkeren. Inwoners en medewerkers van bedrijven worden gestimuleerd om op eigen terrein te parkeren en/of krijgen een vergunning waarmee zij in de binnenstad kunnen parkeren. Bezoekers kunnen betaald parkeren, soms tegen gereduceerd tarief door gebruik te maken van een bezoekersregeling voor bewoners. Aan de rand van de binnenstad geldt een lager parkeertarief. Ook is er een tijdelijk parkeerterrein gerealiseerd aan de rand van de binnenstad. Deze maatregelen verlagen de parkeerdruk in de binnenstad, hierdoor verbeteren de bereikbaarheid en verkeersveiligheid. 

Wethouder verkeer Harm Scheepstra: “Om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in de binnenstad van Monnickendam te verbeteren zijn maatregelen nodig. Parkeren met een vergunning en betaald parkeren verlichten de parkeerdruk in de binnenstad.”

Het nieuwe parkeerbeleid voor de binnenstad van Monnickendam is hier te raadplegen:  
Nieuw Parkeerbeleid binnenstad Monnickendam.pdf