Touringcars in Marken

Parkeren van grote voertuigen

U mag een groot voertuig niet voor langere tijd langs de weg te parkeren.

Beschrijving

Het is verboden grote voertuigen op de weg te parkeren. Dit geldt voor wagens zoals vrachtwagens of touringcars.

Het parkeren van vrachtwagens (buiten kantoortijden) binnen de bebouwde kom wordt alleen gedoogd op het grote parkeerterrein Sweansborch te Monnickendam. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar Hoofdstuk 5 in onze Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Parkeren touringcars Monnickendam

De kaart met daarop aangegeven de parkeergelegenheden en laad-en losplekken voor touringcars vindt u onderaan deze pagina.

Voorwaarden

Parkeren van grote voertuigen

  1. Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren op een door het college aangewezen plaats, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente;
  2. Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter te parkeren op een door het college aangewezen een openbare plaats, waar dit parkeren naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte;
  3. Het in het tweede lid gestelde verbod geldt niet op werkdagen van maandag tot en met vrijdag, dagelijks van 07:00 tot 17:00 uur;
  4. Het verbod in het tweede lid is voorts niet van toepassing op campers, kampeerauto’s, caravans en kampeerwagens, voor zover deze voertuigen niet langer dan vijf achtereenvolgende dagen op de weg worden geplaatst of gehouden;
  5. Het college kan van de in het eerste en tweede lid gestelde verboden ontheffing verlenen;
  6. Het college kan plaatsen aanwijzen waar het toegestaan is om grote voertuigen (zoals vrachtwagens) te plaatsen voor een door het college te bepalen duur.

Parkeren van uitzichtbelemmerende voertuigen

  1. Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter, op de weg te parkeren binnen 3,0 meter vanaf de gevel of raam;
  2. van een voor bewoning of ander dagelijks gebruik bestemd gebouw op zodanige wijze dat daardoor het uitzicht van bewoners of gebruikers vanuit dat gebouw op hinderlijke wijze wordt belemmerd of hen anderszins hinder of overlast wordt aangedaan
  3. Het verbod geldt niet gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt voor het uitvoeren van werkzaamheden waarvoor de aanwezigheid van het voertuig ter plaatse noodzakelijk is.

Wet en regelgeving

Meer informatie