Obstakel op de openbare weg plaatsen

U mag niet altijd een groot voorwerp langs de kant van de weg of op de stoep (laten) plaatsen. U vraagt een vergunning aan via het Omgevingsloketexterne-link-icoon.

Beschrijving

Het kan zijn dat u toestemming  nodig heeft als u een object wilt plaatsen langs de kant van de weg of op de stoep. Zo moet u bijvoorbeeld toestemming vragen als u een container of steiger wilt plaatsen tijdens het verbouwen van uw huis.

Aanvragen

Log in met uw DigiD via de link "Omgevingsloket" bovenaan de pagina. Hier kunt u uw aanvraag doen.

Voorwaarden

Of u toestemming nodig heeft, hangt onder andere af van:

  • de grootte van het voorwerp dat u wilt plaatsen
  • de plaats waar u het voorwerp wilt neerzetten
  • hoe lang u het voorwerp wilt laten staan

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Kosten

Aan het gebruik van gemeentegrond zijn precariokosten verbonden (deze staan vermeld op het formulier).

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contactgegevens

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VROM via telefoonnummer (0299) 658 585.