Zicht op de Grote Kerk in Marken vanaf de Wilhelminabrug met geparkeerde auto's

Auto wegslepen bij fout parkeren

De gemeente mag uw auto (laten) wegslepen als u fout geparkeerd staat. Wilt u uw weggesleepte auto ophalen? Neem contact op met de gemeente.

Beschrijving

De gemeente mag uw auto weg (laten) slepen als u verkeerd geparkeerd staat. Uw auto wordt bijvoorbeeld weggesleept wanneer u geparkeerd staat op een plek waar werkzaamheden worden uitgevoerd. Of u staat op een gehandicaptenparkeerplaats of voor een in- of uitrit. Dit staat altijd op een bord aangegeven.
Deze regeling geldt ook in een evenementengebied, bij een weekmarkt op het Noordeinde te Monnickendam, op het Nieuweland te Broek in Waterland en het voetgangersgebied Zuideinde Monnickendam (elke zaterdag van maart t/m september). Ook dit staat ruim van te voren aangegeven met borden.

Aanvragen

Zo kunt u uw auto ophalen nadat deze is weggesleept:

  • Neem contact op met de gemeente. Zij laten u weten waar uw auto is.
  • Neem bij het ophalen uw geldige identiteitsbewijs mee.

Uw auto wordt afgevoerd naar de dichtsbijzijnde locatie van Hoogwout Berging B.V. Dit kan in Purmerend of Zaandam zijn. U kunt 075-6145097 bellen om te vragen waar uw voertuig staat.
De stallingskosten wordt per dag in rekening gebracht.

Voorwaarden

De gemeente of de politie mag uw auto wegslepen als uw auto zo staat dat er overlast of gevaar is voor de omgeving (vrije doorgang hulpdiensten).
Houdt een vrije rijloper over van 3,50 meter.

Bezwaar

Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een binnen 6 weken een bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders. Dit geldt ook voor andere belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit. Het adres is:

Burgemeester en wethouders van Waterland, Postbus 1000, 1140 BA MONNICKENDAM.

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is ontvangen. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

• uw naam, adres en handtekening;

• een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar tegen maakt;

• de reden waarom u bezwaar maakt.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via de link 'Bezwaar Indienen' onderaan deze pagina.

Wet en regelgeving

Formulieren