Werkzaamheden N235 bij Ilpendam

Werk in uitvoering

Gemeente Waterland werkt, samen met haar partners, voortdurend aan de verbetering van onze leefomgeving.  Maar ook Provincie, Hoogheemraadschap of andere instanties zijn soms aan het werk in Waterland.

 Via onze website, de gemeentepagina en via sociale media doen wij ons uiterste best om u zo goed mogelijk te informeren over waar, wanneer, welke werkzaamheden worden uitgevoerd.