Werk in Uitvoering

Gemeente Waterland werkt, samen met haar partners, voortdurend aan de verbetering van onze leefomgeving.  Maar ook provincie, Hoogheemraadschap of andere instanties zijn soms aan het werk in Waterland.

Dat is noodzakelijk, maar soms ook lastig voor u als inwoner of bezoeker. Via onze website, de gemeentepagina en via sociak media doen wij ons uiterste best om u zo goed mogelijk te informeren over waar, wanneer, welke werkzaamheden worden uitgevoerd. Soms zijn we hierbij afhankelijk van derden als het gaat om informatievoorziening.

Op dit moment wordt gewerkt aan:

 • Asfaltreparatie gedeelte Hogedijk Katwoude en Wagengouw Broek in Waterland
  Op dinsdag 17 april 2018 worden er asfaltreparaties uitgevoerd aan de Hogedijk tussen huisnummer 18 en huisnummer 32 in Katwoude en aan de Wagengouw tussen de Galggouw en huisnummer 36 in Broek in Waterland. De werkzaamheden bestaan uit het repareren van scheuren en gaten door vorstschade en bijwerken van oude reparaties.  Voor de werkzaamheden hoeft de weg niet worden afgesloten. Wel kunnen er tijdelijke stremmingen van korte duur zijn. Wilt u de aanwijzingen van de aannemer en verkeersregelaar opvolgen?  De werkzaamheden op beide locaties worden gecombineerd uitgevoerd door Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V.
  Heeft u vragen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact op met de heer E. Bootsman. U kunt hem bereiken per telefoon (0299) 658 573 of via e-mail op e.bootsman@waterland.nl.
 • Herbestraten gedeelte Westerstraat/ De Pieterlanden op Marken.
  In de week van 19 maart 2018 starten wij met de werkzaamheden ten behoeve van het herstel van de rijbaan van de Westerstraat/De Pieterlanden. De werkzaamheden betreffen het herstellen van de afwatering en de kantopsluiting van de rijbaan vanaf Westerstraat nr. 2A tot het voetpad nabij De Pieterlanden nr. 8. De werkzaamheden duren naar verwachting 1 week. In verband met de veiligheid is autoverkeer richting de garages aan De Pieterlanden tijdens de werkzaamheden niet mogelijk. Wij vragen uw begrip hiervoor. Het is mogelijk dat u enige hinder ondervindt van de werkzaamheden. Wij doen er alles aan om deze hinder tot een minimum te beperken. U kunt hier zelf ook aan bijdragen. Daarom vragen wij u om:

  -    Tijdens de werkzaamheden niet te parkeren op het aangegeven weggedeelte of in de garages van De Pieterlanden;
  -    Medewerking te verlenen op verzoeken van de aannemer en/of gemeente.
  Neemt u voor eventuele vragen en/of opmerkingen gerust contact op met de heer J. Tol. Hij is bereikbaar per telefoon (0299) 658 655 of via de email op j.tol@waterland.nl

 

Werk in uitvoering