Hofbrug Ilpendam over de Purmerringvaart

Ontheffing Hofbrug Ilpendam

Beschrijving

Om sluipverkeer vanuit Purmerend en de Purmer naar Amsterdam tegen te gaan wordt de Hofbrug op werkdagen tussen 6:00-9:30 fysiek afgesloten. Het uitgangspunt hierbij is het voorkomen van ernstige verkeershinder voor de oude dorpskern van Ilpendam en het zoveel mogelijk sturen van doorgaand verkeer over het provinciaal wegennet. Verkeer met een bestemming in of nabij de dorpskern Ilpendam dient zoveel mogelijk gebruik te maken van routes die niet door de dorpskern van het dorp leiden. 

Om een onevenredige omrijafstand te voorkomen komen bepaalde groepen in aanmerking voor een ontheffing. Het gaat dan bijvoorbeeld om: 

  • Nood- en hulpdiensten
  • Logistieke dienstverleners
  • Bewoners in de Purmer
  • Eigenaren van landerijen in de Purmer

Lees hieronder alle regels m.b.t. ontheffingen voor de Hofbrug.

Aanvragen

Veelgestelde vragen ontheffing Hofbrug Ilpendam

Is mijn ontheffing nog geldig als de nieuwe wegafsluiting in werking treedt?

Uw ontheffing heeft waarschijnlijk een geldigheidsduur van één jaar. Dit betekent dat als u na 15 maart 2022 geen nieuwe ontheffing heeft aangevraagd u waarschijnlijk in bezit bent van een verlopen ontheffing als de nieuwe beweegbare wegafsluiting in werking treedt. Toegang wordt enkel verschaft op basis van een geldige ontheffing. Als u toegang wenst te houden dient u een nieuwe ontheffing aan te vragen.

Wanneer treedt de nieuwe beweegbare wegafsluiting in werking?

De nieuwe beweegbare wegafsluiting zal naar verwachting medio maart in werking treden. 

Verleend mijn transpondersleutel nog toegang?

Om oneigenlijk gebruik te voorkomen is de werking van de transpondersleutel per 1 januari 2023 komen te vervallen. Toegang tot Ilpendam wordt enkel verschaft op basis van een geldige ontheffing in combinatie met kentekenregistratie.

Wordt mijn ontheffing automatisch overgezet?

Als u na 3 oktober 2021 een nieuwe ontheffing heeft aangevraagd dan wordt deze automatisch overgezet naar het nieuwe beheersysteem. Uw ontheffing is dan immers nog geldig als de nieuwe beweegbare wegafsluiting in werking treedt. Let op: deze ontheffing komt één jaar na de ingangsdatum automatisch te vervallen. Als u toegang wenst te houden dient u zelf op tijd een nieuwe ontheffing aan te vragen.

Waarom moet ik legekosten betalen?

De gemeente Waterland maakt kosten voor het verwerken van uw aanvraag. Zo controleert de gemeente bijvoorbeeld of u voldoet aan de ontheffingsvoorwaarden en wordt de geldigheid van het kenteken gecontroleerd. Daarnaast moet een ontheffing worden aangemaakt en het kenteken worden ingevoerd in het beheersysteem. Hiervoor brengt de gemeente een kostendekkend tarief in rekening. 

Ik heb voor de transpondersleutel borg betaald. Kan ik de transpondersleutel inleveren en borg terug krijgen?

Vanaf 2016 zijn de fysieke transpondersleutels onder waarborgsom uitgegeven. Vanaf 1 september 2022 kunt u een afspraak maken bij Publiekszaken om de transpondersleutel fysiek in te leveren op het gemeentehuis. Hierbij zal gecontroleerd worden of u in het verleden een transpondersleutel onder waarborgsom van de gemeente Waterland heeft ontvangen. Als blijkt dat u in het verleden inderdaad een transpondersleutel van de gemeente heeft ontvangen dan zal het borgbedrag binnen 14 dagen op uw bankrekening gerestitueerd worden.
U kunt een afspraak maken via: www.waterland.nl/afspraakexterne-link-icoon

Krijg ik een automatisch bericht als mijn ontheffing bijna is verlopen?

We zijn momenteel aan het onderzoeken of het technisch mogelijk u een aantal weken voor het verlopen van de ontheffing een geautomatiseerd bericht te sturen met een herinnering.

Kosten

Legeskosten 2024

  • Inrij-ontheffing Ilpendam (Hofbrug) kost €25,20 per jaar. 
  • Als gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om een aanvraag digitaal in te dienen dan wordt op het tarief een korting van 30% verleend.

Contact

Voor vragen en informatie over de ontheffing voor de Hofbrug kunt u contact opnemen met de afdeling publiekszaken via publiekszaken@waterland.nl of 0299 658 585.

Meer informatie