Duurzaamheid

Duurzaamheid…waarom zou je? De aarde voor de toekomst ( en onze kinderen) leefbaar houden. De uitstoot van CO2 verlagen. Zelf energie opwekken. Een lagere energierekening. Er warmpjes bij zitten. Allemaal goede redenen om met duurzaamheid aan de slag te gaan.

Duurzaamheid dus…maar hoe dan? De belangrijkste tip die wij u willen geven is: zorg er voor dat u goed geïnformeerd bent voordat u aan de slag gaat. Wij hopen u met deze pagina alvast een stuk op weg te helpen!

Duurzaamheidsfonds Waterland

Gemeente Waterland stelt een subsidieregeling beschikbaar voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen aan woningen door een eigenaar-bewoner of huurders.

Overige subsidieregelingen

Subsidies

Sommige duurzaamheidsmaatregelen vragen een kleine of grotere investering. Om u daarbij een steuntje in de rug te geven zijn er vanuit de overheid diverse subsidieregelingen.

Ik wil duurzaam verbouwen

Ik wil duurzaam verbouwen

Hoe (ver) bouw je je woning met het oog op een duurzame toekomst?

Duurzaamheidslening

Als huiseigenaar kunt u een duurzaamheidslening aanvragen om energiebesparende maatregelen te betalen.

Energiecoach

De gemeente Waterland heeft een energiecoach. Onze energiecoach Jan Tessel kan u adviseren over kleine energiebesparende maatregelen, een energiebewuste leefstijl en hij bekijkt met een zeer goede warmtescan-camera waar de grootste winst te behalen is met verbeterde isolatie maatregelen in uw woning. 

Ik wil van het gas af

De overheid wil de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 verlagen. Bij de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals aardgas,  komt CO2 vrij.

Ik wil energie besparen/opwekken

Energie besparen kan vaak al door het toepassen van kleine veranderingen. Dit hoeft vaak (bijna) geen geld te kosten en kan al snel een leuke verlaging van de energienota opleveren! Daarnaast vormen ook zonnepanelen een interessant investering en zorgen voor een flinke CO2 vermindering.

Duurzaam vervoer

Er zijn verschillende manieren om gebruik te maken van duurzaam vervoer. Bijvoorbeeld door het gebruiken van een elektrische auto of deelauto of zelfs een elektrische deelauto.

Ik wil een monument verduurzamen

Het verduurzamen van een monument brengt heel eigen uitdagingen met zich mee. Want je wilt niet te veel ingrijpen in het historische karakter van het pand.

Ik wil een duurzame tuin

Waar denkt u aan bij een duurzame tuin? Aan weinig onderhoud? Dat kunt u heel goed bereiken door gebruik te maken van de juiste planten, zoals bodembedekkers.

Ik wil weten wat de gemeente zelf doet

Gemeente Waterland heeft grote ambities op het gebied van duurzaamheid. Om de aarde ook in de toekomst leefbaar te houden kun je juist op lokaal niveau een heleboel doen.

Transitievisie warmte

Hierin is de globale route uitgezet naar hoe we aardgasvrij willen gaan wonen in de gemeente.