Duurzaamheid

De gemeente Waterland heeft grote ambities op het gebied van duurzaamheid. Om de aarde ook in de toekomst leefbaar te houden kun je juist op lokaal niveau een heleboel doen. Minder energieverspilling, meer bloemen en het opwekken van duurzame energie zijn onderwerpen waar de gemeente samen met inwoners aan wil werken. Dit alles onder het mom van “alleen ga je sneller, samen kom je verder”.

Forse inspanning

Nederland heeft zich gecommitteerd aan het klimaatverdrag van Parijs. Energietransitie, de overgang van olie en gas naar duurzame vormen van energie, vraagt ook van de gemeente Waterland een forse inspanning. De afgelopen periode is al veel geïnvesteerd in duurzaamheid. Hier gaan we mee door. Met verduurzaming van nieuwbouw en aardgasloos bouwen als uitgangspunt. Ook bestaande bouw moet zoveel mogelijk verduurzamen. De rijksoverheid stelt middelen voor energietransitie beschikbaar. Ook de gemeente kan wat doen om bewustwording te creëren en duurzame initiatieven te ondersteunen. Daarom richten we een duurzaamheidsenergietransitiefonds op. De financiële vertaling hiervan volgt wanneer we meer inzicht hebben in de financiële positie van de gemeente.

Alternatieve vormen

Waterland is voorstander van alternatieve vormen van energie en staan positief tegenover uitbreiding van windenergie bij de Nes. Daarbij kijken we kritisch naar de landschappelijke gevolgen en hoe het extra rendement ten goede komt aan de inwoners van Waterland. Om aan de toenemende vraag voor elektrische auto's te voldoen komen er meer laadpalen. Bij het bepalen van de locaties daarvan sluiten we onder meer aan bij ideeën en initiatieven van ondernemers en inwoners. Tevens is de gemeente de komende coalitieperiode mogelijkheden aan het verkennen om energiecafés te organiseren om inwoners te adviseren over duurzaamheid. Daarbij worden mogelijkheden bekeken om op wijkniveau stap voor stap naar aardgasvrije verwarming te gaan.

Wat kunt u doen?

Via de volgende websites kunt u mogelijkheden verkennen om energie te besparen en uw huis te verduurzamen. Tevens vind u informatie over subsidies en leningen met gunstige voorwaarden:

Heeft u een monumentaal pand? Om de verduurzaming van deze panden te stimuleren werkt de gemeente samen met De Groene Grachten. Verken nu de opties met de groene menukaart en laat u adviseren over hoe u uw pand kan verduurzamen via

Lokaal zijn er diverse stichtingen bezig met duurzaamheid waaronder:

Om het brede scala aan gemeentelijke initiatieven op een rij te zetten is de afgelopen jaren de duurzaamheidsagenda opgezet; een concreet plan van aanpak voor het verduurzamen van de gemeente. De Duurzaamheidsagenda is een levende agenda die gevuld is met praktische plannen en data waarop ze uitgevoerd zullen worden. In onderstaand overzicht leest u over de verschillende initiatieven en bijeenkomsten die in dit kader georganiseerd en uitgevoerd zijn.

Waterlandse-duurzaamheidsagenda