Duurzaamheidsfonds Waterland

Duurzaamheidsfonds 


Woont u in de gemeente Waterland en wilt u uw huis verduurzamen? Dan kunt u mogelijk subsidie krijgen vanuit ons Duurzaamheidsfonds. Lees hieronder meer over de voorwaarden, de hoogte van de eventuele subsidie en hoe u dit kunt aanvragen. 

Status:

Het duurzaamheidsfonds is voorlopig gesloten

Voorwaarden:
•    De subsidie is aan te vragen door een eigenaar-bewoner of huurder van een woning uit de gemeente.

•    De subsidie is aan te vragen voor één of meer van de volgende PDF maatregelen:  

•    De maatregelen voldoen aan de voorwaarden en eisen uit de maatregelenlijst. Dit moet duidelijk naar voren komen op de ingeleverde factuur.

•    De subsidie wordt alleen toegekend voor maatregelen die al zijn uitgevoerd. Dit moet worden aangetoond met een betaalbewijs. Aan het betaalbewijs zijn een aantal eisen gesteld, deze leest u hieronder bij “Hoe kan ik een subsidie aanvragen?”  

•    Subsidie kan worden aangevraagd met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021. Voor maatregelen die eerder zijn getroffen kan geen subsidie meer worden aangevraagd.

•    De aanvrager van de subsidie is verplicht de maatregelen, waarvoor subsidie is verkregen, minimaal 5 jaar in stand te houden.

•    In het geval dat de aanvrager de maatregelen zelf uitvoert, verklaart hij of zij voldoende kennis te hebben om de maatregelen veilig en deskundig uit te voeren. Daarnaast verklaart de aanvrager kennis te hebben genomen van de betreffende wettelijke regelgeving. 

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?
•    25% van het aankoopbedrag voor maatregelen uit tabel 1a van de maatregelenlijst.
•    80% van het aankoopbedrag voor maatregelen uit tabel 1b van de maatregelenlijst. 

Verder geldt dat:  
•    Het subsidiebedrag van alle gezamenlijke maatregelen minimaal € 150,- bedraagt.
•    Het subsidiebedrag per maatregel nooit hoger is dan het maximum uit de maatregelenlijst. 
•    Het maximale subsidiebedrag voor eigenaar-bewoners is €2.000-, per koopwoning. 
•    Het maximale subsidiebedrag voor huurders is €400,- per huurwoning. 
De genoemde bedragen zijn allemaal inclusief btw.

Hoe kan ik de subsidie aanvragen? 
U kunt vanaf 2 februari 2023 de subsidie aanvragen via de blauwe knop onderaan deze pagina. Hier wordt u gevraagd de volgende gegevens aan te leveren: 
•    Persoonsgegevens zoals naam, telefoonnummer en bankrekeningnummer. 

•    Adresgegevens en eigendomsstatus (voor toekomstige bewoners: de koopovereenkomst).

•    Offertes, facturen, bonnen of andere documenten waaruit blijkt dat de maatregelen zijn uitgevoerd en betaald. Betaalbewijzen moeten ten minste de datum van betaling, het afgeschreven bedrag en het factuurnummer of betalingskenmerk bevatten.

Voorbeeld van een betalingsbewijs is een rekeningafschrift van de bank of een screenshot (schermafbeelding of foto) van de betaling.

Het bedrag op de factuur moet overeenkomen met of in ieder geval hoger zijn dan het bedrag op het betaalbewijs. Is dit niet het geval, dan is het voor ons niet duidelijk of de factuur daadwerkelijk betaald is.  Mocht u daar een legitieme reden voor hebben dan is het prettig dit in de correspondentie aan te geven.

Afhandeling van uw subsidie aanvraag:

Wij wijzen uw aanvraag af indien: 
•    De aanvraag voldoet niet aan de eisen en criteria.
•    De verstrekte informatie is onjuist of onvolledig.
•    Het beschikbare budget voor subsidies is op.
* Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst tot het budget op is. Dit betekent dat wij niet kunnen garanderen dat alle aanvragers hun subsidie krijgen. 

Beslistermijn:
•    Na ontvangst van uw volledige aanvraag zal de gemeente binnen 8 weken op uw aanvraag beslissen. 

Betaling subsidie:
•    Nadat de aanvraag is toegewezen, wordt het toegekende subsidiebedrag binnen 4 weken overgemaakt naar het opgegeven rekeningnummer.

Heeft u vragen over het aanvragen van deze subsidie? Dan kunt u contact opnemen met het Duurzaam Bouwloket. Dit kan via het contactformulier of telefonisch via:0299-225010
Voor geveltuinen kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling openbare werken van de gemeente via: 0229 658585. 

Vraag hier uw subsidie aan: 
U vraagt de subsidie aan via de blauwe knop. Deze is momenteel verwijderd, gezien de nieuwe update over het budget (zie status bovenaan deze pagina). 

Bijlagen:
PDF Maatregelenlijst Duurzaamheidsfonds
* Uitvoeringsregeling