't Schouw (onherroepelijk)

Bestemmingsplan Watergang - 't Schouw


Het bestemmingsplan “Watergang - 't Schouw” is met ingang van 16 oktober 2013 onherroepelijk geworden. Dit betekent dat dit bestemmingsplan in werking is getreden en het juridisch kader is waaraan met name aanvragen om omgevingsvergunningen kunnen worden getoetst.

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op 18 oktober 2012 vastgesteld. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden omdat de Raad van State het ingediende beroep ongegrond heeft verklaard.

Dit bestemmingsplan maakt de realisatie van 54 woningen aan de Kanaaldijk in Watergang planologisch mogelijk.

Inzage stukken

Het bestemmingsplan en bijbehorende stukken kunnen nog worden ingezien op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0852.BPKWAschouw012-va01

Stukken downloaden

U kunt de onderstaande bestanden downloaden:

  • digitale, Pakketgezipte bestandenset voor het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Watergang – ‘t Schouw.