Stiereveld (ontwerpbesluit hogere waarden)

Ontwerpbesluit hogere waarden wegverkeerslawaai woningbouw Stiereveld te Watergang

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland maken bekend dat met ingang van 1 december 2017 gedurende 6 weken ter inzage ligt. Het ontwerpbesluit hogere waarden op grond van de Wet geluidhinder dat betrekking heeft op de ontwikkeling van de woningbouwlocatie Stiereveld te Watergang.

Inzien stukken

Het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder met bijbehorende stukken kunnen worden ingezien:

  • op de landelijke websiteexterne-link-icoon onder 'bijlagen bij toelichting'.
  • in het gemeentehuis bij de afdeling Publiekszaken aan de Pierebaan 3 te Monnickendam tijdens de openingstijden.

Indienen zienswijze

Belanghebbenden kunnen van 1 december 2017 tot en met 11 januari 2018 zienswijzen t.a.v. het ontwerpbesluit hogere waarden indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland. Postbus 1000, 1140 BA MONNICKENDAM onder vermelding van “zienswijze ontwerpbesluit hogere waarden wegverkeerslawaai woningbouw Stiereveld Watergang“.

Monnickendam 30 november 2017