't Schouw - besluit hogere waarden (onherroepelijk)

Besluit hogere waarden 't Schouw in Watergang

Het besluit hogere waarden op grond van de Wet geluidhinder, dat betrekking heeft op het plangebied van het bestemmingsplan Watergang - ‘t Schouw, is onherroepelijk. De Raad van State heeft het beroep ongegrond verklaard. 

De stukken zijn nog in te zien op de landelijke website onder 'bijlagen bij toelichting'.