Stiereveld (onherroepelijk)

Bestemmingsplan 'Watergang-Stiereveld'

Het bestemmingsplan ‘Watergang – Stiereveld’ (NL.IMRO.0825.BPKWAstiereveld015-va01) is met ingang van vrijdag 10 mei 2019 onherroepelijk geworden. Dit betekent dat dit bestemmingsplan in werking is getreden en het juridisch kader is waaraan met name aanvragen om omgevingsvergunningen kunnen worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden omdat er geen beroep is ingediend bij de Raad van State. Het bestemmingsplan voorziet in de planologische regeling voor de ontwikkeling van 18 woningen op de locatie van de voormalige Tiede Bijlsmaschool en het naastgelegen perceel.

Het bestemmingsplan en bijbehorende stukken kunnen worden ingezien op de landelijke websiteexterne-link-icoon.