Bestemmingsplan Buitengebied Landsmeer 1977 + 1e herziening 1988 (onherroepelijk)

Watergang/De Dollard, kadastraal bekend als perceel H282 Watergang

Volgend uit gerechtelijke uitspraak Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak d.d. 19 februari 2014: 201306647/1R1

Het bestemmingsplan kan worden ingezien:

  •             op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl
  •             bij de afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 te Monnickendam gedurende de openingstijden.

Rechtsmiddelen

Er staan geen rechtsmiddelen open tegen het bestemmingsplan (zienswijze, bezwaar, beroep, hoger beroep). Het bestemmingsplan is onherroepelijk.

Databestanden

Hier kunt u de set databestanden downloaden van het bestemmingsplan

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling publiekszaken, gedurende de openingstijden.