Huurwoning in Waterland

In Waterland is slechts 20% van de woningen een huurwoning. Deze huurwoningen zijn voor het grootste deel in bezit van Woningcorporaties.
Hoe komt u aan een sociale huurwoning?

Om voor een huurwoning van een corporatie in aanmerking te komen in de stadsregio Amsterdam moet u zich als woningzoekende laten registeren bij Woningnet. Voor huurwoningen in Waterland van de woningcorporaties Wooncompagnie en Intermaris moet u zich laten registreren wij Woonmatch Waterland (gratis). De toewijzing en verhuring van de woning loopt via de corporatie. Om in aanmerking te komen voor woningtoewijzing gelden een aantal regels. Bij Woningnet kunt u ook terecht voor woningen in de vrije sector.
Lege woningen

Een lege woning wordt door de verhuurder gemeld bij Woningnet of Woonmatch Waterland. U kunt informatie over deze woningen vinden op Woningnet en Woonmatch Waterland.