Huurwoning in Waterland

In Waterland is slechts 20% van de woningen een huurwoning. Deze huurwoningen zijn voor het grootste deel in bezit van Woningcorporaties.
Hoe komt u aan een sociale huurwoning?

Om voor een huurwoning van een corporatie in aanmerking te komen in de stadsregio Amsterdam moet u zich als woningzoekende laten registeren bij Woningnet. Voor huurwoningen in Waterland van de woningcorporaties Wooncompagnie en Intermaris moet u zich laten registreren wij Woonmatch Waterland (gratis). De toewijzing en verhuring van de woning loopt via de corporatie. Om in aanmerking te komen voor woningtoewijzing gelden een aantal regels. Bij Woningnet kunt u ook terecht voor woningen in de vrije sector.
Lege woningen

Een lege woning wordt door de verhuurder gemeld bij Woningnet of Woonmatch Waterland. U kunt informatie over deze woningen vinden op Woningnet en Woonmatch Waterland.

Nieuwe regels verdeling sociale huurwoningen

15 gemeenten en 14 woningcorporaties in de regio werken aan nieuwe regels voor de woonruimteverdeling. Nieuwe regels zijn nodig om ervoor te zorgen dat de sociale huurwoning gaat naar degene die hem het hardst nodig heeft.

Participatie

Aan bewoners en experts van de samenwerkende gemeenten is gevraagd naar oplossingen voor de woonruimteverdeling. Bewoners van Waterland konden een enquête hierover invullen of een bijeenkomst bezoeken. Op basis van alle participatie uit de gemeenten hebben de wethouders Wonen en bestuurders van corporaties een koers bepaald voor een nieuwe manier van verdelen.  De nieuwe manier wordt verder onderzocht; wat is er mogelijk en wat kan het effect zijn.

In het najaar van 2019 ligt er een voorstel over de nieuwe regels voor woonruimteverdeling in de verschillende gemeenteraden.

Voor meer informatie voorwieisdesocialehuurwoning.nl