Rioolaansluiting aanvragen

De gemeente zorgt voor de aansluiting van gebouwen op het riool. Bent u nog niet aangesloten? Dien een aanvraag in bij de gemeente.

Beschrijving

De meeste gebouwen in de gemeente zijn aangesloten op riolering.

De gemeente:

 • onderhoudt het gemeentelijk openbaar verzamelriool en legt het aan.
 • zorgt voor de aansluiting van gebouwen op het gemeentelijk openbaar riool.
 • brengt voor het maken van de rioolaansluiting de kosten in rekening bij de aanvrager.

De gemeente verzorgt binnen de grenzen van de openbare ruimte een aansluiting van maximaal 40 meter lengte tot en met het aansluitpunt (de ontstoppingsput) voor zover dat redelijk en doelmatig is.

De ontstoppingsput (controleputje) komt te liggen op uw eigen terrein op ca. 0,5 meter van de kadastrale eigendomsgrens.

Op uw eigen terrein bent u zelf verantwoordelijk voor de aanleg van de riolering die loost op het aansluitpunt. Bij te grote afstanden of lastige terreinomstandigheden waarbij een vrij verval afvoer niet kan kunt u gebruik maken van een eigen pomp om zodoende toch te kunnen lozen op het aansluitpunt van de gemeente.

Aansluiten op gemeentelijke riolering is niet in alle gevallen mogelijk. Er moet bijvoorbeeld riolering in de buurt zijn waarop aangesloten kan en mag worden.

In het buitengebied kan het nodig zijn om zelf een verbeterde septic tank te plaatsen in afstemming met het waterschap en de gemeente. Als er een gemeentelijk minigemaal voor drukriolering in de buurt is dan ligt het voor de hand om daarop aan te sluiten. Op een minigemaal kunnen meerdere woningen worden aangesloten en dat is daarom ook het uitgangspunt.

Voor een aansluiting vanaf een ingesloten perceel, dus alleen toegankelijk via privéterrein van buren, heeft u ook toestemming nodig van de eigenaar van de grond waardoor u uw afvoerleiding moet aanleggen tot het aansluitpunt.

Als riolering moet worden aangelegd in percelen van anderen of wanneer gebruik wordt gemaakt van één en het zelfde aansluitpunt met uw buren dan is het van belang om dat vast te laten leggen door een notaris in een zakelijk recht van opstal in de eigendomsakte van het betreffende

Aanvragen

Zo vraagt u een rioolaansluiting aan:

 • Neem contact op de gemeente.
 • U geeft onder andere door:
  • uw contactgegevens
  • de plaats, maten, materiaal en type van uw aansluiting
  • een tekening van de leidingen
  • de reden van de aansluiting

Kosten

Wanneer u een nieuwe rioolaansluiting aanvraagt zijn daar eenmalig kosten aan verbonden. U ontvangt hiervoor een offerte van de gemeente.
Wanneer u eenmaal aangesloten bent op het rioolstelsel gaat u jaarlijks een bedrag rioolheffing betalen. Deze heffing vindt u automatisch terug op de jaarlijkse aanslag gemeentebelastingen.

Contactgegevens

Een nieuwe rioolaansluiting vraagt u aan bij de gemeente via een aanvraagformulier.

Download hieronder het juiste aanvraagformulier voor de aanvraag van een rioolaansluiting:

Link 1 aanvraag aansluiting voor (huishoudelijk) afvalwaterexterne-link-icoon

Link 2 aanvraag aansluiting voor hemelwater en of grondwaterexterne-link-icoon

Het ingevulde formulier kunt u per e-mail sturen naar gemeente@waterland.nl

Geef in uw e-mail in elk geval de volgende informatie:

- uw naam;

- contactgegevens (telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent)

- een duidelijke tekening van de situatie

- het ingevulde aanvraagformulier

Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling Openbare Werken via telefoonnummer (0299) 658 585.

Wet en regelgeving

Formulieren

Meer informatie