Woning onbewoonbaar verklaard

U moet op een gezonde en veilige manier kunnen wonen. Als het niet meer veilig is, mag u niet meer in uw woning blijven. De gemeente neemt hierover contact met u op.

Beschrijving

De gemeente controleert woningen en woonwagens of ze veilig zijn om in te wonen. Bijvoorbeeld of de woning kan instorten of dat er brandgevaar is. De gemeente verklaart de woning of woonwagen onbewoonbaar als het niet voldoet aan de regels. Daarna moet u binnen 6 maanden de woning verlaten.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VROM via telefoonnummer (0299) 658 585. 

Wet en regelgeving