Zicht over Purmerringvaart bij Ilpendam

Bouwwerk, burenrecht

Beschrijving

Het is goed om buren vooraf te informeren over uw bouwplan. Bureninformatieplicht wordt tot de ongeschreven fatsoensnormen gerekend. De gemeente toetst uw bouwplan aan de wettelijke criteria, maar privaatrechtelijk bestaat er ook het recht van derden, het burenrecht. Buren hebben het recht om te zorgen dat u geen gebruik kan maken van uw omgevingsvergunning. De gemeente staat daar buiten, tenzij uw aanvraag niet past binnen het bestemmingsplan. In dat geval houdt de gemeente ook rekening met het burenrecht.

In het Burgerlijk Wetboek staat beschreven welke rechten buren hebben wanneer er in hun directe nabijheid wordt gebouwd. De artikelen uit dit wetboek zijn te bekijken via de link onder het kopje ‘formulieren’.
Stemmen de buren toe met uw bouwplan, laat dit dan opstellen en ondertekenen. Als er op een later moment onenigheid ontstaat, staat in elk geval vast dat uw buren akkoord zijn gegaan met uw plannen.

Voor wie
Voor iedereen die bij het bouwen of verbouwen te maken heeft met buren.

Contactgegevens

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken via telefoonnummer (0299) - 658585. 

Wet en regelgeving

Formulieren

Meer informatie