Opkomende zon en mist over De Purmer met koeien in de wei

Gebouw als woning gebruiken

U heeft een omgevingsvergunning nodig als u een gebouw als woning wilt gebruiken. U vraagt de vergunning aan via het Omgevingsloket.

Let op

Heeft u in 2023 een melding gedaan of een vergunning aangevraagd? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

Beschrijving

Wilt u gaan wonen in een gebouw dat voorheen niet als woning werd gebruikt? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Via de website https://omgevingswet.overheid.nl/homeexterne-link-icoon kunt u snel bekijken of dat voor u het geval is. Ook wordt beoordeeld of het gebruik als woning past in het bestemmingsplan.

Aanvragen

In uw aanvraag zet u de volgende zaken:

  • de gegevens van het gebouw; plattegronden en gevelaanzichten;
  • de manier waarop u het pand wilt gebruiken;
  • een locatietekening.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden om een gebouw als woning te gebruiken zijn:

  • Het gebouw voldoet aan de eisen die gelden voor woningen. Deze eisen staan in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).
  • Het gebouw voldoet aan de eisen van de gemeente. Bijvoorbeeld eisen over de omvang van het gebouw en plaatselijke omstandigheden.

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wet en regelgeving