Woning splitsen in aparte zelfstandige woningen

Voor het splitsen van een woning heeft u een omgevingsvergunning nodig. U vraagt de vergunning aan via het Omgevingsloket.

Beschrijving

U heeft een vergunning nodig om een woning of pand te splitsen. Dit is een omgevingsvergunning voor woningsplitsing. Bijvoorbeeld als u er meerdere appartementen van wilt maken. De gegevens van de splitsing worden in het Kadaster geregistreerd.

Verder moeten de gesplitste woondelen voldoen aan de eisen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). U moet een vergunning aanvragen als door de verbouwing de draagconstructie verandert of als de indeling verandert van de brandcompartimenten. Dit kan tegelijk met de splitsingsvergunning. Dit kan tegelijkertijd met de vergunning voor woningsplitsing.

Aanvragen

Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan:

 • Ga naar het Omgevingsloketexterne-link-icoon.
 • Doe de vergunningcheck. U kunt de vergunning daarna meteen aanvragen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U heeft nodig:
  • uw naam en adresgegevens
  • een specificatie van de werkzaamheden
  • de gegevens van de locatie

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor woningsplitsing zijn:

 • U bent de eigenaar van het pand.
Ook moet een splitsing passen in het bestemmingsplan.

Hoe lang gaat het duren?

Bij eenvoudige aanvragen wordt binnen 8 weken beslist over uw aanvraag. Bij complexere aanvragen, waarbij het bestemmingsplan niet voorziet in splitsing, wordt binnen 26 weken beslist.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wet en regelgeving

Meer informatie