Groene afvalcontainers in Zuiderwoude

Woningzoekende, verklaring van voorrang (voorheen urgentiebewijs)

U kunt een urgentieverklaring aanvragen als u dringend op zoek bent naar een huurwoning. Deze verklaring is bedoeld voor noodgevallen.

Beschrijving

U kunt bij de gemeente een verklaring van voorrang aanvragen, wanneer u niet op de gangbare woonruimteverdelingsprocedure kunt wachten.
Urgentie is uitsluitend mogelijk bij toewijzing van huurwoningen.

Voor het in behandeling nemen van een verklaring van voorrang en een medische urgentie zijn kosten c.q. leges verbonden.

Aanvragen

De gemeente Waterland regelt het aanvragen van een verklaring van voorrang niet zelf, maar heeft de gemeente Zaanstad gemandateerd om dat namens de gemeente Waterland te doen. Uw aanvraag wordt behandeld door een onafhankelijke commissie.

Wanneer u aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een verklaring van voorrang denkt te voldoen kunt u gebruik maken van dit digitale aanvraagformulier.externe-link-icoon

Door het vragenformulier te doorlopen krijgt u zelf al een idee of uw aanvraag kans van slagen heeft. U kunt vervolgens direct digitaal de aanvraag indienen.

Elk verzoek wordt individueel beoordeeld.

Medische urgentie

Om in aanmerking te komen voor een medische urgentie is een verklaring van een huisarts niet voldoende. Aanvullend medisch onderzoek is noodzakelijk om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een medische urgentie. Het college van burgemeester en wethouders beslist uiteindelijk of die wordt afgegeven.

Als er een medische urgentie wordt afgegeven geldt deze urgentie voor de gehele gemeente Waterland. Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer (0299) 658 585.

Voorwaarden

De voorwaarden om een urgentieverklaring aan te vragen zijn:

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP).
  • U bent Nederlander of u heeft een geldige verblijfstatus.
  • U heeft geen gevangenisstraf, voorarrest, preventieve hechtenis, tbs of schulden.
  • U staat ingeschreven als woningzoekende.
  • U woont niet in een tijdelijke huurwoning.

Voor de voorwaarden en criteria waar u aan moet voldoen voor het aanvragen van een verklaring van voorrang, verwijzen wij u naar de volgende beleidsregels op Overheid.nl:

In deze documenten staat ook aangegeven wanneer u niet in aanmerking komt voor een verklaring van voorrang.

Contactgegevens

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Klantcontact Vergunningen gemeente Zaanstad. De gemeente Zaanstad is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag 08.30 tot 17.00 uur. U kunt de medewerkers bereiken via telefoonnummer 14075.

Wet en regelgeving