Appartementencomplex De Werf in Monnickendam

Inschrijven voor een sociale huurwoning

Zoekt u een sociale huurwoning? Schrijf u dan in bij de organisatie die sociale huurwoningen verdeelt.

Beschrijving

Nieuwe manier van woonruimteverdeling

Per 16 januari 2023 gaat het nieuwe regionale systeem van woonruimteverdeling in. Woningen worden vanaf dan verdeeld op basis van punten.
Iedereen die ingeschreven staat bij WoningNet Stadsregio Amsterdam en Woonmatch Waterland krijgt hiermee te maken.
Met dit nieuwe systeem kunt u straks zelf punten opbouwen en afbouwen.
Het nieuwe systeem biedt kansen. Vooral voor mensen die dringend op zoek zijn naar een woning, maar geen of weinig inschrijftijd hebben.

voor wie?

De nieuwe regels gelden voor iedereen die op zoek is naar een sociale huurwoning en ingeschreven staat bij WoningNet Stadsregio Amsterdam en Woonmatch Waterland. Op 16 januari 2023 is het zoeken naar een sociale huurwoning veranderd via WoningNet Stadsregio Amsterdam of Woonmatch Waterland.
Vanaf dat moment zijn er nieuwe regels en wordt er gewerkt met punten. In dit nieuwe systeem kunt u zelf punten opbouwen. Zodat u een betere kans heeft om een woning te vinden, als u:

 • weinig of geen inschrijftijd heeft
 • geen urgentie heeft
 • geen andere voorrang heeft

Waarom komen er nieuwe regels?

Deze nieuwe regels zorgen er voor dat de mensen die het hardst een nieuwe woning nodig hebben, een betere kans krijgen om een woning te vinden. Daar kan een woningzoekende zelf veel aan doen. Met actief zoeken en reageren op woningen bouwt iemand zelf punten op. Daarnaast kunnen in sommige gevallen extra punten toegekend worden.

Opbouwen en kwijtraken van punten

Wanneer krijgt u punten en wanneer raakt u punten kwijt? Op socialehuurwoningzoeken.nl leest u wat het nieuwe systeem voor u betekent en hoe het werkt.

Jaarrapportage 'Platform Woningcorporaties noordvleugel randstad' (PWNR)

In de jaarrapportage PWNR 2021 zijn de resultaten van de woonruimteverdeling door woningcorporaties in de regio Amsterdam 2021 weergegeven. In de meeste gemeenten verhuren de corporaties hun sociale huurwoningen via het regionale systeem van WoningNet of andere kanalen. Ten behoeve van deze rapportage zijn cijfers verzameld uit de verschillende systemen en gecombineerd, zodat de totaalcijfers op het niveau van de regio, gemeenten en deelregio’s kunnen worden getoond. In alle tabellen en figuren zijn cijfers uit de systemen van WoningNet en Woonmatch verwerkt.

U kunt de rapportages hieronder in de bijlagen inzien.

Voorwaarden

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning zijn:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U bent Nederlander of heeft een geldige verblijfstatus.
 • U bent economisch of maatschappelijk gebonden aan de regio.
 • Voor de meeste sociale huurwoningen geldt een inkomensgrens:
  • Woont u alleen? Dan mag uw inkomen maximaal € 47.699 zijn.
  • Wonen er meer mensen in uw huis? Dan mag uw inkomen € 52.671 zijn.

U staat ingeschreven bij een organisatie die de sociale huurwoningen in deze gemeente verdeelt.

Heeft u een inkomen boven de inkomensgrens? Neem dan contact op met de verhuurorganisatie.

Kosten

Inschrijven brengt soms extra kosten met zich mee.

Wet en regelgeving

Meer informatie