Zicht op de Gooise kaai vanaf de Havenstraat in Monnickendam

Meldpunt goed verhuurderschap

Vanaf 1 juli 2023 geldt de Wet goed verhuurderschap. Deze wet moet ongewenst gedrag van verhuurders voorkomen, zoals te hoge borg vragen, oneerlijke servicekosten rekenen, discrimineren en bedreigen. In de Wet goed verhuurderschap staan regels waar verhuurders zich aan moeten houden. Werken verhuurders niet volgens die regels? Dan kunt u dit melden bij de gemeente. Vervolgens kan de gemeente een waarschuwing of zelfs een boete geven aan verhuurders die zich niet aan de Wet goed verhuurderschap houden.

Deze wet beschermt woningzoekenden en huurders tegen ongewenst verhuurgedrag van:

 • verhuurbemiddelaars (bureaus die huurders in contact brengen met particuliere verhuurders)
 • particuliere verhuurders
 • woningcorporaties
 • werkgevers die woningen voor buitenlandse werknemers verzorgen

Dit zijn de 7 regels van goed verhuurderschap:

 1. De verhuurder mag de woningzoekende niet discrimineren
 2. De verhuurder mag de huurder niet bedreigen of bang maken
 3. De verhuurder mag maximaal 2 maanden kale huur aan borg vragen
 4. De verhuurder moet een schriftelijk huurcontract maken
 5. De verhuurder moet huurders goed informeren over:
  • rechten en plichten van de huurder over de woning (die niet in het huurcontract staan);
  • de hoogte van de borg en wanneer huurders die terugkrijgen als het huurcontract stopt;
  • contactinformatie waar de huurder de verhuurder kan bereiken;
  • informatie van het meldpunt ongewenst verhuurgedrag;
  • de servicekosten: verhuurders moeten een compleet overzicht van de kosten laten zien;
 6. De verhuurder rekent alleen servicekosten die in de wet staan (Burgerlijk Wetboek artikel 259 en 261 van boek 7(Externe link)externe-link-icoon)
 7. De verhuurbemiddelaar mag geen bemiddelingskosten aan de huurder vragen

Volgens de nieuwe wet moet elke gemeente een meldpunt hebben. Daar kunnen huurders en woningzoekenden een melding doen als de verhuurder zich niet aan de 7 regels van goed verhuurderschap houdt.  LET OP: Huurders die huren bij een woningcorporatie kunnen niet terecht bij dit meldpunt. Klachten over de woningcorporaties worden niet afgehandeld door de gemeente. De woningcorporaties handelen klachten van huurders zelf af.

U kunt schriftelijk een klacht indienen bij ro@waterland.nl

LET OP:

De verhuurder in kwestie moet één van de 7 regels overtreden, als dat niet het geval is wordt uw klacht niet in behandeling genomen.

 • In uw schriftelijke klacht moet ten minste het volgende vermeld staan:
 • Uw naam en geboortedatum.
 • Het adres.
 • De naam van de verhuurder, dit mag zowel een persoon als een bedrijf zijn.
 • De toedracht van uw klacht, gaat het hier om pesterijen, discriminatie of te veel borg/servicekosten.
 • Uw telefoonnummer.

U hoort binnen 14 werkdagen of uw klacht in behandeling wordt genomen.