Uitdam Poort van Amsterdam met jachthaven

Registratieplicht toeristische verhuur

Op 14 december 2023 heeft de gemeenteraad de Wijzigingsverordening Huisvestingsverordening Waterland 2020 vastgesteld. Hierin is de afdeling toeristische verhuur van woonruimte opgenomen. Deze afdeling regelt de registratieplicht voor toeristische verhuur. Vanaf 1 mei 2024 geldt deze registratieplicht voor iedere kleinschalige toeristische overnachtingsmogelijkheid (KTO). De gemeente Waterland wil door deze registratieplicht meer inzicht krijgen in het aanbod van KTO’s binnen de gemeente.

Wanneer u een KTO heeft, dan kunt u het registratienummer aanvragen via: Registratie Toeristische Verhuur Woonruimteexterne-link-icoon. Het registratienummer is gratis en wordt u na de aanvraag direct toegestuurd. Het nummer dient u bij iedere aanbieding van uw KTO te vermelden. Indien u dit niet doet, dan riskeert u een boete. Bij een eerste overtreding bedraagt de boete €1500, bij de tweede en verdere overtredingen bedraagt de boete €3000 (artikel 4.3.2 lid 3, Wijzigingsverordening Huisvestingsverordening 2020).

De registratieplicht geldt voor alle vormen van toeristische verhuur. Het bieden van (kleinschalige) kortstondige overnachtings-, verblijfs-, vakantie-, recreatieverhuur van (delen van) objecten, zoals woningen, gebouwen en woonboten, met een planologische niet voor vakantieverhuur bedoelde functie, zoals een woonfunctie.

Veelgestelde vragen over de registratieplicht

Gemeenten kunnen verhuurders verplichten om eenmalig een registratienummer aan te vragen. Dit is geregeld in de Wet toeristische verhuur zie:  Wet toeristische verhuurexterne-link-icoon. Dit geeft gemeenten meer zicht op de adressen en personen die verhuren aan toeristen. Inmiddels is de registratieverplichting in een aantal gemeenten in Nederland ingevoerd.

Vraagt u geen nummer aan en verhuurt u wel? Dan kunt u een boete krijgen. Vraagt u wel een nummer aan maar mag u niet verhuren volgens het omgevingsplan/bestemmingsplan? Dan treedt de gemeente ook op en kunt u gedwongen worden de verhuur te beëindigen.

U kunt dit nummer aanvragen voor uw eigen woning, of voor de woning van bijvoorbeeld een familielid. Als u de verhuur of administratie heeft uitbesteed aan een bedrijf, kan dit bedrijf het nummer namens u aanvragen. Ondernemers kunnen eHerkenning gebruiken om in te loggen.

Als u een nummer aanvraagt voor een woning van iemand anders, moet u schriftelijke toestemming hebben van die andere persoon. U logt in met uw eigen DigiD. Na het inloggen zet u een vinkje voor ‘Ik vraag dit registratienummer aan voor een ander persoon’. U vult de gegevens in van de eigenaar/verhuurder. Er wordt geregistreerd dat de aanvraag door u is gedaan. Degene voor wie u de aanvraag doet, krijgt een kopie van de aanvraag.

Als u uw woning verkoopt of de eigenaar/bewoner wijzigt, dan moet u uw registratienummer intrekken. Dat kan via www.toeristischeverhuur.nlexterne-link-icoon. Het registratienummer is namelijk persoonlijk en aan het verhuuradres gekoppeld. De nieuwe eigenaar of verhuurder kan een nieuw nummer aanvragen via www.toeristischeverhuur.nlexterne-link-icoon.

Wij controleren of iedereen zich aan de regels houdt.
Controleer voordat u een registratienummer aanvraagt of uw woning voldoet aan de regels in het bestemmingsplan. Het registratienummer geeft namelijk niet automatisch recht om te verhuren. Het bestemmingsplan bepaalt of dat mag. U kunt een boete krijgen als u verhuurt zonder registratienummer.

U kunt een boete krijgen als u verhuurt zonder registratienummer of als u verhuurt terwijl dat niet mag volgens de regels in het omgevingsplan/bestemmingsplan.

U bent ook verantwoordelijk voor het voorkomen van overlast voor omwonenden door uw gasten. Veroorzaken uw gasten overlast? Dan kunt u een boete krijgen. Denk bijvoorbeeld aan geluidsoverlast (luide muziek of het houden van feesten in woning of tuin in de nacht).