Zorg en hulp

Wmo-loket

WMO loket

Alle informatie over de Wmo in de gemeente vindt u op één locatie, namelijk het Wmo-loket. Hier kunt u terecht voor alle informatie over de Wmo en voor het aanvragen van Wmo voorzieningen.

Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u op gehandicaptenparkeerplaatsen in 31 landen in Europa parkeren. Er zijn 3 verschillende kaarten:

Toezicht op kwaliteit Wmo uitvoering

GGD Zaanstreek-Waterland voert het calamiteitentoezicht uit op de kwaliteit van de uitvoering van de Wmo dienstverlening. Zij bewaakt en beschermt hiermee het publiek belang

Mantelzorg

Een mantelzorger zorgt voor een familielid, vriend of buur. Hier kan veel tijd en energie in gaan zitten. Wordt de zorg te zwaar? Als mantelzorger kunt u dan (tijdelijk) ondersteuning van de gemeente krijgen. De gemeente gaat met u in gesprek en

Subsidies

Subsidies

Bewoners en organisaties kunnen voor bepaalde activiteiten en onder bepaalde voorwaarden subsidies aanvragen. De gemeente kent een aantal subsidiemogelijkheden, te weten:

Woonvoorzieningen

Wanneer u door ziekte, handicap of ouderdom problemen ondervindt bij het gebruik van uw woning, kunt u de gemeente Waterland vragen of u in aanmerking komt voor een woonvoorziening.

Hulp bij werk zoeken

Het is soms moeilijk om een baan te vinden. Bijvoorbeeld omdat u al een tijd geen werk meer heeft. Het helpt dan om een cursus of training te volgen. Of u gaat vrijwilligerswerk doen. De gemeente kan u hierbij helpen.

Sociaal Plein

Iedere donderdagmiddag van 13.00-15.00 uur is er een inloopspreekuur, waar u zonder afspraak met uw hulpvraag terecht kunt in de ontmoetingsruimte van De Bolder. 

Collectieve zorgverzekering

De gemeente Waterland biedt collectieve ziektenkostenverzekeringen aan aan haar inwoners. U kunt kiezen uit verzekeringen van Univé en Zilveren Kruis.