Het plein voor het Gemeentehuis van Waterland in Monnickendam

Wet Wmo 2015 (Wmo), voorwaarden en afhandeling aanvraag

Beschrijving

Gebruikelijke zorg
Het uitgangspunt is dat men in eerste instantie zelf verantwoordelijk is voor het eigen huishouden, de eigen gezondheid, de levensstijl en de wijze waarop het huishouden wordt gevoerd. Dit betekent dat van een gezin wordt verwacht dat bij uitval van één van de gezinsleden, gestreefd wordt naar een herverdeling van de huishoudelijke taken binnen het gezin.
Redenen als ‘niet gewend zijn om’, of ‘geen huishoudelijk werk willen en/of kunnen verrichten’, leiden niet tot een indicatie voor het overnemen van huishoudelijke taken. Van iedere volwassene wordt verwacht naast een volledige baan of studie het huishouden uit te kunnen voeren.

De voorziening mag niet ‘algemeen gebruikelijk’ zijn.
Een algemeen gebruikelijke voorziening is een voorliggende voorziening waarvan gebruik moet worden gemaakt als deze voorhanden is en in redelijkheid een oplossing biedt voor de zorgvraag van de zorgvrager. Hierbij moet worden gedacht aan:

 • boodschappendienst;
 • maaltijdservice;
 • crèche, kinderopvang, gastouder;
 • alarmering;
 • financieel - administratieve ondersteuning;
 • hondenuitlaatdienst;
 • klussendienst;
 • glazenwasser;
 • tuinonderhoud.

De aangevraagde voorziening mag alleen voor uzelf zijn. U kunt geen aanvragen doen voor ruimtes die voor algemeen gebruik zijn of bedoeld zijn voor groepen.                                   
De voorziening moet noodzakelijk voor u zijn. U komt voor een voorziening in aanmerking als die om medische en/of ergonomische redenen voor u noodzakelijk is. Daarom kan bij de afhandeling van uw aanvraag advies gevraagd worden aan een arts.

Vervoersvoorziening en woonvoorzieningen

Voor de aanvraag van voorzieningen gelden een aantal algemene voorwaarden:

 • De voorziening moet noodzakelijk zijn door uw medische situatie.
 • De voorziening moet langer dan 6 maanden nodig zijn (langdurig noodzakelijk zijn).
 • We verstrekken geen voorzieningen die voor iedereen handig of prettig zijn; de voorzieningen binnen de Wmo zijn speciaal ontwikkeld voor mensen met een beperking. Een fiets met hulpmotor valt er bijvoorbeeld niet onder. Dit betreft een algemeen gebruikelijk vervoersmiddel.
 • Als er meerdere passende oplossingen zijn voor uw situatie, kiezen we voor de goedkoopste.
 • U dient een voorziening vooraf aan te vragen. We raden dus af om zelf een voorziening aan te schaffen voordat de gemeente een beslissing heeft genomen over uw aanvraag. De door u gemaakte kosten worden veelal niet vergoed.

U maakt alleen aanspraak op een voorziening als u niet in aanmerking komt voor een voorziening via een andere regeling.

Let op: vóóraf aanvragen is verplicht.
U moet een voorziening vóóraf aanvragen bij de gemeente. In het algemeen worden kosten die u hebt gemaakt voordat een beslissing op uw aanvraag is genomen, niet vergoed. Iedereen die vanuit de Wmo een individuele voorziening wil, heeft dus een indicatiebesluit van de gemeente nodig.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?
Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, dan neemt een Wmo-consulent contact met u op om een afspraak te maken voor een gesprek. Dit gesprek zal meestal bij u thuis plaatsvinden.
Tijdens dit huisbezoek brengt de Wmo-consulent samen met u uw probleem breed in kaart. Samen kijkt u daarbij naar wat u uiteindelijk wilt bereiken en zoekt u naar oplossingen. Wat u zelf of met andere kunt oplossen, doet u zelf. Lukt dat niet, dan krijgt u ondersteuning. Als de oplossing bestaat uit een individuele Wmo-voorziening van de gemeente dan verzorgt de consulent de aanvraag voor u.

U ontvangt van het gesprek een brief waarin kort uw probleem beschreven staat en welke afspraken met u gemaakt zijn om uw probleem op te lossen. Als u de oplossing van uw probleem (deels) een individuele voorziening is dan staat in de brief tevens het besluit op uw aanvraag.

Eigen bijdrage

Voor de individuele Wmo-voorzieningen betaalt u in de meeste gevallen een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw leeftijd, inkomen en gezinssituatie. De eigen bijdrage wordt door het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekend en geïnd. Voor meer informatie over de hoogte van de eigen bijdrage kunt u contact opnemen met het CAK. Telefoonnummer: 0800-1925 (gratis informatienummer) of www.hetcak.nl. Bereken online uw eigen bijdrage op basis van uw inkomen www.hetcak.nl.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente, kunt u altijd bezwaar maken. Dit moet binnen zes weken nadat de gemeente u het besluit heeft verzonden. Meer informatie over de regels rond het maken van bezwaar vindt u onder bezwaarschrift indienen.

Formulieren

Meer informatie