Zorg: Verzorgingshuis Swaensborch

Vervoer

Beschrijving

Kunt u door ziekte, handicap of hoge leeftijd geen gebruik maken van de algemene vervoermiddelen of het openbaar vervoer in uw regio? Dan kunt u een beroep doen op de vervoersvoorziening van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De vervoersvoorziening is bedoeld voor dagelijkse bezigheden. Denk hierbij aan boodschappen doen, een bezoek brengen aan familie of naar de kapper gaan. De vervoersvoorziening geldt niet voor woon-werkverkeer of recreatief vervoer.

Er zijn verschillende vervoersvoorzieningen:

  • Heeft u een dusdanig beperkte loopfunctie, dat korte afstanden vanaf uw woning een probleem zijn? Dan kunt u in aanmerking komen voor een gepast vervoermiddel, zoals een scootmobiel of een driewielfiets.
  • Kunt u om medische redenen geen gebruik maken van het openbaarvervoer? Dan is er de mogelijkheid van AOV (taxipas) of een financiële tegemoetkoming voor het gebruik van een eigen auto.
    Voor een financiële tegemoetkoming, voor het gebruik van eigen auto, is deze tegemoetkoming afhankelijk van uw inkomen.

Met de invoering van de Wmo kunt u ook kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb) om een vervoersvoorziening zelf aan te schaffen. Zie voor meer informatie persoonsgebonden budget.

Wie kan de vervoersvoorziening aanvragen?
U kunt de vervoersvoorziening, net als alle andere voorzieningen binnen de Wmo, aanvragen als u een beperking heeft. Dit is ongeacht uw leeftijd.

U kunt de vervoersvoorziening alleen aanvragen als individu; dus niet als (bewoners)groep of organisatie.

Voorwaarden

  • De voorziening moet noodzakelijk zijn door uw medische situatie.
  • De voorziening moet langer dan 6 maanden nodig zijn (langdurig noodzakelijk zijn).
  • We verstrekken geen voorzieningen die voor iedereen handig of prettig zijn; de voorzieningen binnen de Wmo zijn speciaal ontwikkeld voor mensen met een beperking. Een fiets met hulpmotor valt er bijvoorbeeld niet onder. Dit betreft een algemeen gebruikelijk vervoersmiddel.
  • Als er meerdere passende oplossingen zijn voor uw situatie, kiezen we voor de goedkoopste.
  • U dient een vervoersvoorziening vooraf aan te vragen. We raden dus af om zelf een vervoersvoorziening aan te schaffen voordat de gemeente een beslissing heeft genomen over uw aanvraag. De door u gemaakte kosten worden dan veelal niet vergoed.
  • U maakt alleen aanspraak op een vervoersvoorziening als u niet in aanmerking komt voor een vervoersvoorziening via een andere regeling.

Kosten

Voor vervoersmiddelen in bruikleen, zoals een scootmobiel wordt geen eigen bijdrage gevraagd.
Voor gebruik van het AOV betaald u, aan de chauffeur, het openbaar vervoer tarief.