Vrijwilligerswerk

Beschrijving

Als u tijd over heeft en graag anderen helpt, kunt u vrijwilligerswerk doen. Vrijwilligerswerk is werk waar u geen geld voor krijgt. De gemeente ondersteunt en stimuleert dit werk.

Bent u langdurig werkloos? U kunt in aanmerking komen voor sociale activering. Dit betekent dat u uw uitkering krijgt en vrijwilligerswerk mag doen.

Vrijwilligersverzekering

Jaarlijks verrichten vele vrijwilligers in de gemeente Waterland waardevol werk door zich actief in te zetten voor de sport, de zorg, het onderwijs en ander welzijnswerk. Niet al deze vrijwilligers zijn goed verzekerd. Om hierin te voorzien, heeft de gemeente Waterland twee verzekeringspakketten afgesloten, die de risico’s van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk dekken. De gemeente beoogt hiermee het maatschappelijk belang van het vrijwilligerswerk te benadrukken en de participatie van vrijwilligers te stimuleren.

Voor wie is de vrijwilligersverzekering bedoeld?

De vrijwilligersverzekering is er voor iedere vrijwilliger die actief is in de gemeente of voor een organisatie binnen of buiten de gemeente. Een vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.
De vrijwilligersverzekering is bedoeld voor vrijwilligers:

  • ongeacht hun leeftijd;
  • ook bij eenmalige activiteiten;
  • geen minimum aantal uren;
  • ook bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten.

Mantelzorgersverzekering

Mantelzorgers zijn ook verzekerd tegen schade die voortkomt uit hun werkzaamheden als mantelzorger. U bent mantelzorger als u minimaal 8 uur per week langdurige en intensieve zorg biedt aan een hulpbehoevende chronisch zieken en/of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur. Mantelzorgers zijn geen vrijwilligers. Dit hangt samen met de persoonlijke relatie die mantelzorgers hebben met degene die zij verzorgen.

Verzekeringspakket

Het verzekeringspakket bestaat uit de volgende verzekeringen voor vrijwilligers en mantelzorgers.

  • Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering.
  • Aansprakelijkheidsverzekering.
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen.
  • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.
  • Verkeeraansprakelijkheidsverzekering.
  • Rechtsbijstandverzekering.

Het volledige verzekeringsoverzicht alsmede een lijst met veel gestelde vragen kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Schade… en dan?

Wanneer u als vrijwilliger, mantelzorger of organisatie een claim wilt indienen kunt u een schadeformulier afhalen op het gemeentehuis in Monnickendam of het formulier hieronder downloaden. Nadat u het formulier volledig heeft ingevuld, stuurt u dit op naar de gemeente. De gemeente stuurt het schadeformulier door naar verzekeraar Centraal Beheer Achmea. De medewerker van de gemeente kan, voordat het formulier wordt doorgestuurd, bij de betreffende organisatie informatie inwinnen over het ingevulde formulier. De organisatie waarvoor de vrijwilliger werk verricht, moet verklaren dat de schade is ontstaan tijdens vrijwilligerswerk. De schade wordt vervolgens rechtstreeks door Centraal Beheer Achmea met de benadeelde afgewikkeld. De gemeente wordt ingelicht over de afhandeling van de schadeclaim. In geval van vragen kan u rechtstreeks contact opnemen met Centraal Beheer Achmea, mevrouw Caroline Koekenbier tel: (055) 579 8359.

Secundaire dekking

Voor de vrijwilligers- en mantelzorgverzekering geldt dat bestaande verzekeringen in de dekking voor gaan op de dekking van deze verzekering. Dit betekent dat de schadebehandelaar van Centraal Beheer uitzoekt of er eventueel op de eigen verzekering van de vrijwilliger een schadevergoeding te verkrijgen is. Als dat zo is, zendt Centraal Beheer Achmea de claim door naar de andere verzekeraar om af te handelen. De vrijwilliger/organisatie wordt hierover geïnformeerd. Mocht de claim niet te verhalen zijn bij de andere verzekeraar, dan neemt Centraal Beheer Achmea de claim in behandeling.

Voor organisaties die met vrijwilligers werken is het verstandig om hun lopende verzekeringen goed te vergelijken met die van de gemeente. Het is niet verstandig om de verzekeringen op te zeggen. Voor de vrijwilligersverzekering geldt dat deze aanvullend is op uw eigen verzekeringen.

Contactgegevens

Bezoek de website www.vrijwilligerswaterland.nlexterne-link-icoon.

Deze website is speciaal ontwikkeld om een platform te bieden aan vraag en aanbod van vrijwilligers en vrijwilligersvacatures. Organisaties die met vrijwilligers werken kunnen hier gratis hun vrijwilligersvacatures aanbieden en (aspirant-)vrijwilligers vinden  hier vacatures en informatie over vrijwilligerswerk.

Wet en regelgeving

Meer informatie