Zorg: Gebouw Broekerhaven aan de Draai in Broek in Waterland

Woonvoorzieningen

Beschrijving

Wanneer u door ziekte, handicap of ouderdom problemen ondervind bij het gebruik van uw woning. Kunt u de gemeente Waterland vragen of u in aanmerking komt voor een woonvoorziening. Als noodzakelijke aanpassingen aan uw huidige woning te kostbaar zijn, zult u in eerste instantie worden gevraagd te verhuizen naar een andere, passende woning. Is die niet direct beschikbaar, maar wel binnen een half jaar, dan komt u op een wachtlijst. Blijkt dat er toch geen andere passende woning gevonden is, dan wordt mogelijk uw huidige woning alsnog aangepast.

Welke woonvoorzieningen zijn er?
Bij een woonvoorziening gaat het om de kosten van:

 • verhuizing naar en inrichting van een aangepaste woning.
 • het aanpassen van uw huidige woning, bijvoorbeeld met een opklapbaar douchestoeltje aan de muur, een traplift, het aanbrengen van woonvoorzieningen van niet-bouwkundige aard, bijvoorbeeld een verrijdbare tillift, douche of toiletstoel.
 • het saneren van de woning (het saneren is het dusdanig inrichten van uw woning dat er zo weinig prikkels voorkomen dat u minder/geen last heeft van allergieën)
 • Voor het aanpassen van een (huur)woning is een eigen bijdrage verschuldigd.
 • Voor het aanpassen van een (eigen)woning is een eigen bijdrage verschuldigd.
 • Voor voorzieningen die in eigendom worden verstrekt (zoals een toiletstoel en douchestoel) is eveneens een eigen bijdrage verschuldigd.

Aanvragen

Wie kan de woonvoorziening aanvragen?
U kunt de woonvoorziening, net als alle andere voorzieningen bij het Wmo-loket, aanvragen als u een beperking heeft. Dit is ongeacht uw leeftijd.
U kunt de voorziening alleen aanvragen als individu; dus niet als (bewoners)groep of organisatie.

Voorwaarden

 • de voorziening moet noodzakelijk zijn door uw medische situatie.
 • de voorziening moet langer dan 6 maanden nodig zijn. (langdurig noodzakelijk zijn).
 • wij verstrekken geen voorzieningen die voor iedereen handig of prettig zijn; de voorzieningen binnen de Wmo zijn speciaal ontwikkeld voor mensen met een beperking.
 • als er meerdere passende oplossingen zijn voor uw situatie, kiezen we voor de goedkoopste.
 • u dient de voorziening vooraf aan te vragen. We raden dus af om zelf voorzieningen aan te schaffen of aan te passen, of te verhuizen voordat de gemeente een beslissing heeft genomen over uw aanvraag. U krijgt de gemaakte kosten dan veelal niet vergoed.
 • u maakt alleen aanspraak op de gevraagde voorziening als u niet in aanmerking komt voor een andere regeling.
 • u kunt alleen woningaanpassingen krijgen op het adres waar u als aanvrager staat ingeschreven.
 • bent u bewoner van een verpleeghuis of gezinsvervangend tehuis (AWBZ-instelling)? Dan mag u een aanvraag doen om de woning van één familielid, waar u regelmatig op bezoek gaat, bezoekbaar te maken. Deze woning moet wel in Waterland liggen.
 • uw woning kan alleen aangepast worden met toestemming van de eigenaar van de woning.
 • de gemeente is er niet verantwoordelijk voor om de, in eigendom, aangebrachte Wmo- voorzieningen te verwijderen. Voorzieningen die in bruikleen zijn verstrek, zoals bijvoorbeeld een traplift, worden wel door de gemeente verwijderd.

Kosten

Belangrijk:

soms wordt een financiële tegemoetkoming in de werkelijk gemaakte kosten gegeven. In andere gevallen gaat het om een vastgesteld maximumbedrag.