Zorg: Voor Anker woonzorg woningen in Marken

Wmo-loket

Beschrijving

Alle informatie over de Wmo in de gemeente vindt u op één locatie, namelijk het Wmo-loket. Hier kunt u terecht voor alle informatie over de Wmo en voor het aanvragen van Wmo voorzieningen.
Op deze website vindt u een aantal belangrijke zaken die met de Wmo te maken hebben, waaronder een digitaal aanvraagformulier. Wilt u echter vragen stellen aan een medewerker van het Wmo-loket, bel dan op werkdagen naar telefoonnummer (0299) 658 585.

U kunt bij het Wmo-loket voorzieningen aanvragen die onder de Wmo vallen. In andere gevallen bespreekt de consulent met u de mogelijkheden om u gericht door te verwijzen naar de voor u geschikte voorzieningen of activiteiten.

U bent welkom voor:

  • Algemene informatie over diensten en producten op het gebied van wonen, zorg en welzijn
  • Probleemanalyse van de hulpvraag en een (richtinggevend) advies
  • Verwijzing naar externe partners
  • Bemiddeling naar externe partners
  • Aanvragen en toekennen van Wmo voorzieningen

Heeft u een probleem bij zelfstandig wonen of meedoen in de maatschappij?

Komt u er niet meer uit? neem dan contact op met het Wmo-loket (0299-658585) van de gemeente. Het Wmo-loket kan u helpen uw probleem op te lossen. Samen met een Wmo-consulent kijkt u naar uw situatie. U kijkt samen naar wat u zelf nog kunt, wat de mensen om u heen voor u kunnen doen of welke zorg- of welzijnsinstellingen u kunnen helpen. Wordt uw belemmering hierdoor nog niet opgelost, dan kan er een hulpmiddel of voorziening vanuit de Wmo worden ingezet.

U kunt zich met het contactformulier Wmo aanmelden voor een gesprek met een van onze consulenten. Zodra wij uw formulier hebben ontvangen dan neemt een consulent van het Wmo-loket contact met u op om een afspraak te maken voor een huisbezoek.

Huisbezoek

Tijdens het huisbezoek brengt de Wmo-consulent samen met u uw probleem breed in kaart. Samen kijkt u daarbij naar wat u uiteindelijk wilt bereiken en zoekt u naar oplossingen. Wat u zelf of met anderen kunt oplossen, doet u zelf. Lukt dat niet, dan krijgt u ondersteuning.

Oplossing voor uw probleem

De oplossing voor uw probleem kan bestaan uit verschillende onderdelen. De Wmo-consulent bespreekt deze met u. Als het nodig is, dan helpt de Wmo-consulent u met het uitvoeren van de oplossing (bijvoorbeeld door contact te leggen met andere instanties). Als u een individuele Wmo-voorziening nodig heeft, dan zorgt de Wmo-consulent ervoor dat die voorziening er komt. Ook hier geldt: u doet zelf wat u zelf kunt en krijgt hulp wanneer dat nodig is.

Eigen bijdrage

Het kan zijn dat u als oplossing voor uw probleem een voorziening van de gemeente krijgt. In dat geval betaalt u in de meeste gevallen een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is €19,- per maand. Deze eigen bijdrage wordt door het Centraal Administratiekantoor (CAK) geïnd. Voor meer informatie over de eigen bijdrage en de looptijd ervan kunt u contact opnemen met het CAK. Telefoonnummer: (0800) 1925 (gratis informatienummer) of www.hetcak.nlexterne-link-icoon.

Cliëntenondersteuning

Heeft u ondersteuning nodig op het gebied van zorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen? Dan kunt u hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntenondersteuner die uw belangen behartigt. De ondersteuning bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning op alle levensgebieden. U kunt gratis gebruikmaken van de ondersteuning. In Waterland wordt de cliëntenondersteuning uitgevoerd door MEE. Op de website van MEE vindt u meer informatie.

Regelgeving

Via deze link vindt u de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2020externe-link-icoon.

Daarnaast is er een toelichting op deze verordening die eenvoudig(er) leesbaar is. Aan deze toelichting kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Toelichting verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2020externe-link-icoon.

Contactgegevens

Wilt u langskomen bij het Wmo-loket? Dat kan ook.

Bezoekadres:
Pierebaan 3 te Monnickendam
Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur,  woensdag van 08.00 tot 16.00 uur.

Meer informatie