Zorg: Verzorgingshuis Swaensborch

Toezicht op kwaliteit Wmo uitvoering

GGD Amsterdam voert het calamiteiten- en kwaliteitstoezicht uit voor de Wmo-dienstverlening. 

Voor wie?

Zorgaanbieders zijn verplicht te melden als er iets mis is gegaan tijdens de uitvoering van een Wmo-taak. Bijvoorbeeld door een menselijke fout, bij seksueel misbruik of het onverwacht overlijden van een klant. Aanbieders zijn verplicht een melding te doen van calamiteiten en geweldsincidenten op grond van art. 3.4, Wmo. Deze melding dient binnen 3 werkdagen gedaan te worden. Bij twijfel of er sprake is van een calamiteit of geweldsincident dan kunt u ook besluiten eerst zelf te onderzoeken. Daar heeft u maximaal 6 weken de tijd voor. Ontdekt u dat het gaat om een calamiteit? Dan dient u alsnog binnen 3 werkdagen de conclusie te melden. Twijfelt u na 6 weken nog of het een calamiteit is, dan adviseren wij om de gebeurtenis alsnog te melden via het online meldingsformulier. De GGD doet onderzoek naar de melding. Daarna volgt advies aan de gemeente over hoe nu verder.

Waar melden?

De calamiteitenmelding kan worden gedaan via deze website van de GGD Amsterdamexterne-link-icoon. Naar aanleiding van de melding neemt de toezichthouder contact met u op. Afhankelijk van de aard van de melding bepalen we welk onderzoek er nodig is. Twijfelt u of uw melding een calamiteit betreft of heeft u vragen? Neem gerust contact op met de toezichthouder via: toezichtwmo@ggd.amsterdam.nl,  of 020 555 55 81.