Toezicht op kwaliteit Wmo uitvoering

GGD Zaanstreek-Waterland voert het calamiteitentoezicht uit op de kwaliteit van de uitvoering van de Wmo dienstverlening. Zij bewaakt en beschermt hiermee het publiek belang.

Voor wie?

Zorgaanbieders zijn verplicht te melden als er iets mis is gegaan tijdens de uitvoering van een Wmo-taak. Bijvoorbeeld door een menselijke fout, bij seksueel misbruik of het onverwacht overlijden van een klant. De GGD doet onderzoek naar de melding. Daarna volgt advies aan de gemeente over hoe nu verder.

Waar melden?

De calamiteitenmelding kan worden gedaan via de website van GGD Zaanstreek-Waterland. Naar aanleiding van de melding neemt de toezichthouder binnen 3 werkdagen contact met u op. Afhankelijk van de aard van de melding bepalen we welk onderzoek er nodig is. Twijfelt u of uw melding een calamiteit betreft dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder om te overleggen. Deze is te bereiken op 075-6518333.