Afval

Veel gestelde vragen afval

Heeft u een vraag over afval? Op deze pagina worden de meest gestelde vragen voor u al beantwoord.

Grofvuil inleveren

Grofvuil inleveren

U kunt uw grofvuil door onze afvalinzamelaar Remondis laten ophalen op de inzamelingsdagen. U moet dit eerst bij Remondis aanmelden. Bel (0299) 407 671. Ook kunt u uw grofvuil zelf naar de milieustraat Purmerend brengen. Lees meer over het inleveren van grofvuil.

Afvalkalenders

Kalender

Op welke dagen wordt mijn afval opgehaald?

Huisafval scheiden

afvalbak

Hoe u plastic, metaal en drankenkartons, oud papier en karton, glas, frituurvet en olie en klein chemisch afval kunt inleveren.

Afvalcontainer aanvragen

Afvalcontainer aanvragen

Als uw afvalcontainer kapot is gegaan of is verdwenen, dan kunt u een nieuwe aanvragen. Ook is het mogelijk uw container om te ruilen voor een kleinere of grotere. U vraagt een nieuwe of andere afvalcontainer aan bij de gemeente. Bent u uw

Aanpassing afvalinzameling kern Monnickendam

Vanaf 1 juni 2023 zijn er nog twee afvalinzamelsystemen in Waterland: met mini-containers of via ondergrondse afvalcontainers. De huis aan huis inzameling van zakken restafval/ PMD afval stopt.

Aanbiedplaatsen containers

Waterland heeft voor het aanbieden van huishoudelijk afval zogeheten aanbiedplaatsen vastgesteld. 
Dit zijn locaties waar huishoudens volgens het afvalinzamelschema regelmatig hun mini-containers, zakken of grofvuil kunnen aanbieden.

Oud papier en karton inzameling

Oud papier en karton wordt in het merendeel van de gemeente huis aan huis ingezameld door verschillende verenigingen.

Afvalpas

afvalpas

Voor de gemeente Purmerend geven wij géén afvalpassen uit.

Afval inleveren bij de milieustraat

De gemeente heeft een afvalinzamelstation of milieustraat waar u uw afval kunt brengen.

Grof snoeiafval

U kunt uw grof snoeiafval aanbieden bij de milieustraat Purmerend of via de grofvuil-ophaalservice via onze afvalinzamelaar Remondis.

Bedrijfsafval

De gemeente zamelt afvalstoffen in. Wettelijk is een gemeente verplicht huishoudelijk afval in te zamelen. De gemeente Waterland biedt de mogelijkheid aan kleine bedrijven om bedrijfsafval in te zamelen. Voor meer informatie hierover kunt u