Veelgestelde vragen over afval

Een opsomming van veelgestelde vragen over afval.

Veelgestelde vragen

Grofhuishoudelijk restafval  mag niet bij het gewone huishoudelijk restafval. U kunt uw grofvuil door onze afvalinzamelaar Remondis laten ophalen op de inzamelingsdagen of u kunt uw grofvuil zelf naar de milieustraat Purmerend brengen. Hiervoor dient u het grofvuil aan te melden. Dat kan op deze pagina.

Is er sprake van rondslingerend afval? U kunt daarvoor een melding maken op onze website via deze pagina. U kunt ook de app 'slim meldenexterne-link-icoon' downloaden, zodat u dit gemakkelijk op uw telefoon kunt doen. Vul ook uw contactgegevens in zodat wij u kunnen benaderen als we eventueel nog een vraag hebben over uw melding.

Waterland heeft voor het aanbieden van huishoudelijk afval zogeheten aanbiedplaatsen vastgesteld. 
Dit zijn locaties waar huishoudens volgens het afvalinzamelschema regelmatig hun mini-containers, zakken of grofvuil kunnen aanbieden. Zie op deze pagina waar dit kan.

De gemeente haalt afval op of zorgt voor containers waar u uw afval kunt inleveren. Het afval wordt door de gemeente verwerkt. Hiervoor betaalt u jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente. Zie de kosten hier.

U kunt het inzamelschema voor oud papier per kern vinden op deze pagina.

Mocht uw (huis)afval niet zijn opgehaald volgens het schema, dan kunt u bellen naar Remondis via 0299 407671.

bij Dekamarkt op de Graaf Willemlaan in Monnickendam
bij Albert Heijn op 't Spil in Monnickendam
bij Nimo in de Kerkstraat in Monnickendam
bij het gemeentehuis in Monnickendam

Meer informatie over het inzamelen van PMD leest u hier.

maandag 09.00 tot 15.15 uur
dinsdag tot en met vrijdag 07.30 tot 15.15 uur
zaterdag 08.30 tot 14.30 uur

De milieustraat is gesloten op de volgende feestdagen:
nieuwjaarsdag
Koningsdag
Pasen
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag
Pinksterdagen
kerstmis

Een afvalpas heeft u nodig voor het aanbieden van grofvuil bij de milieustraat Purmerend en/of kunt u, als u daar recht op heeft, gebruik maken van ondergrondse afvalcontainers. Op elk adres in de gemeente staat een pas geregistreerd. Bij beschadiging of verlies kunt u voor € 12,50 een nieuwe afvalpas aanvragen. Een nieuwe pas vraagt u bij voorkeur digitaal aan. Lees hier alle informatie.

Overig afval is huishoudelijk afval wat als grondstof herbruikbaar is of op een verantwoorde manier  verwerkt moet worden (dus niet verbrand).
Dit hoort per definitie daarom niet bij het reguliere restafval. 

Echt restafval is huishoudelijk afval wat je niet gescheiden kunt inleveren en wordt verbrand . Dus materiaal wat niet als grondstof hergebruikt kan worden en wat je daarom niet apart in wijk-verzamelcontainers of de milieustraat Purmerend kunt inleveren. 

Plasticverpakkingsmateriaal, metaalverpakkingen en drankkartons (PMD) moeten zonder etensresten en ‘’schraapschoon’’ aangeboden worden. Kort omspoelen voorkomt enigszins stankoverlast.

In de kernen geldt een inrijverbod voor vervoersmiddelen zwaarder dan 18 ton. Bij overtredingen gaan we in overleg met de overtreder en zo nodig handhaven. De gemeente blijft werken aan meer communicatie over dit onderwerp. Dit doen we onder andere door te overleggen met vervoerders en ondernemers.

De inzamelfrequentie restafval, PMD en GFT is afgestemd op de capaciteit van de inzamelmiddelen (containers e.d.). Vaker ophalen is daarom niet nodig en zou het inzamelen alleen maar duurder maken.

Een overvolle container is erg vervelend. Probeert u het afval (nog) beter apart te houden!
Als u consequent afval scheidt raakt nog niet de helft van de container vol. Nog altijd gaat veel GFT, oud-papier, glas, kleding en helaas ook PMD bij het restafval. Houdt het apart, het loont de moeite!

U kunt hiervoor tijdelijk een extra container gebruiken of op termijn gebruik maken van een extra (luier)inzamelroute.

Nee, dat hoeft niet. Ook als u in de historische kernen woont kunt  u gebruik maken van mini-containers. Houdt u er rekening mee dat de inzamelfrequentie wel iets lager ligt. U kunt de mini-containers via de website aanvragen.

Stank en ongedierte komt met name van organisch afval zoals vlees, vis en gevogelte. Dit ruikt vrij snel (zeker als het warm is) en trekt ongedierte aan. Het probleem zit vaak in het restafval. GFT is nog steeds een groot onderdeel van het restafval. Wanneer u  uw GFT ook consequent apart houdt  is er minder restafval en vooral minder geur, minder kans op maden. ‘s Winters wordt GFT om de week en ‘s zomers elke week.

In Waterland vinden we het hergebruiken van afval belangrijk. Daar is ook onze afvalinzameling op gericht. Vroeger moest u zelf het afval scheiden en naar wijkcontainers brengen. Dat leverde te weinig resultaat op, er werd niet voldoende gescheiden. Tegenwoordig is afval scheiden zelfs een wettelijke verplichting! Wist u dat ongeveer de helft van uw restafval uit plastic (PMD) bestaat? Daarom is de inzamel frequentie voor het restafval gehalveerd. De  vrijgekomen dagen benutten we voor de inzameling van het PMD-materiaal.