Afvalinzameling in kern Monnickendam

Afvalinzameling in kern Monnickendam

Gebruik ondergrondse containers

Voor het gebruik van de ondergrondse containers heeft u uw afvalpas nodig. Hiermee kunt u de containers openen. Dit is dezelfde afvalpas welke al eerder is uitgereikt en die u toegang geeft tot de milieustraat in Purmerend. U kunt uw afval 7 dagen per week wegbrengen naar de containers. De containers zijn voorzien van een systeem waardoor de gemeente kan zien wanneer deze vol zijn en dus geleegd moeten worden. Mocht het toch voorkomen dat een container vol is, zet uw afval dan niet naast de container, maar breng het naar een van de andere ondergrondse containers. 

Locaties ondergrondse containers in Monnickendam

De ondergrondse containers voor restafval en PMD (plastic) bevinden zich op de volgende locaties::
- Galgeriet (hoek ’t Prooijen) 
- Bolwerk  
- Oude Zijdsburgwal   
- Haringburgwal 
- ’t Prooijen (op ’t Prooijen stond al een ondergrondse container voor restafval, deze is vanaf juni 2023 alleen bestemd voor gebruikers van de haven).

Uw afvalpas is gekoppeld aan deze vier containers. U kunt dus zelf kiezen welke container u wilt gebruiken voor het wegbrengen van uw afval. Als wij merken dat een locatie structureel overbelast wordt, kan het zijn dat wij verschillende huishoudens moeten gaan sturen van een bepaalde container gebruik te maken. Als dit het geval is, zullen wij u hierover nog berichten. 

Gebruik locatie ’t Prooijen 

Maakt u momenteel gebruik van locatie ’t Prooijen voor uw restafval? Zoals eerder aangegeven is dat na het plaatsen van de nieuwe ondergrondse containers niet meer mogelijk. Deze container is vanaf juni alleen bestemd voor gebruikers van de haven. U kunt gebruik maken van 1 de andere vier locaties. 

Keuze voor ondergrondse containers

Ook gebruikers van de mini-containers kunnen kiezen om gebruik te gaan maken van de ondergrondse containers, dit is dan in plaats van de mini-containers. Dit houdt in dat u uw mini-containers laat ophalen en dan krijgt u met uw afvalpas toegang tot de ondergrondse containers.
Als u dit wilt, laat dit ons dan weten via https://dloket.waterland.nl/startform?id=WL_ACVexterne-link-icoon
De inzameling van de mini-containers met het GFT-afval blijft onveranderd. Dit kunt u blijven doen.

Mini-containers 

U kunt er ook voor kiezen om gebruik te gaan maken van mini-containers, in plaats van de ondergrondse containers. Als u dit wilt, laat dit ons dan weten via https://dloket.waterland.nl/startform?id=WL_ACVexterne-link-icoon

Afvalscheiding

De ondergrondse containers veranderen niets aan het scheiden van het afval. Wij gaan er vanuit dat u het textiel, oud papier, glas, GFT-afval, etc. nog steeds uit het rest- en plastic afval houdt en apart aanbiedt.  

Tip: Gratis PMD-zakken

U kunt voor het verzamelen en wegbrengen van PMD gebruik maken van de door de gemeente gratis ter beschikking gestelde PMD zakken. Deze kunt u ophalen bij het gemeentehuis en supermarkt. U kunt natuurlijk ook andere, maar wel doorzichtige, zakken gebruiken.

Vragen

Bel of mail ons gerust als u nog vragen heeft. 
U bereikt ons op 0299-658 585 of via afvalstoffen@waterland.nl