Een klein evenement of festiviteit organiseren

 • Een klein evenement is een kleinschalige activiteit in de openbare ruimte die niet langer duurt dan één dag. 
 • Een klein evenement trekt minder dan 50 bezoekers.
 • Een klein evenement is bijvoorbeeld een rommelmarkt, straatfeest of buurtbarbecue.
 • Een klein evenement veroorzaakt weinig overlast voor bewoners en verkeer.
 • U moet een klein evenement vooraf melden bij de gemeente.
Procedure 
 • meld uw evenement minstens 4 weken van tevoren bij de gemeente. De gemeente kan uw melding afkeuren. 
 • bijvoorbeeld als u toch een evenementenvergunning nodig heeft.
 • mogelijk moet u vergunningen of ontheffingen aanvragen voor activiteiten die op het evenement plaatsvinden.
 • u zorgt zelf voor een veilig verloop van het evenement.

De burgemeester kan binnen 5 dagen na ontvangst van de melding besluiten om alsnog aanvullende voorwaarden dan reeds vermeld op te leggen en ook besluiten het organiseren van een klein evenement of festiviteit te verbieden, indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

Voorwaarden 

 Voor het organiseren van een klein evenement of festiviteit is geen vergunning vereist als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • het aantal aanwezigen mag niet groter zijn dan 50;
 • op zondag tot en met donderdag eindigt het evenement om 23.00 uur;
 • op zaterdag (vrijdagnacht) en zondag (zaterdagnacht) eindigt het evenement om 01.00 uur;
 • doorgaande wegen of ontsluitingswegen worden niet geblokkeerd en er wordt zorg gedragen voor een vrije doorgang voor hulpdiensten van minimaal 3,5 meter breedte en 4,2 meter hoogte;
 • er wordt geen glaswerk, aardewerk e.d. gebruikt;
 • er worden slechts kleine objecten geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per object;
 • er klinkt geen muziek vóór 09.00 uur en na 23.00 uur;
 • er is geen sprake van overmatige geluidshinder;
 • de organisator dient uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand aan het evenement een melding in bij de burgemeester;
 • de omwonenden worden vooraf door de organisator geïnformeerd over het evenement;
 • de locatie wordt in de oorspronkelijke staat achtergelaten.

Indien u niet aan één of meer voorwaarden voldoet, dient u een evenementenvergunning aan te vragen. Deze informatie vindt u bij ‘evenement organiseren’.

Een evenement melden is gratis.

De gemeente stuurt u binnen 10 werkdagen een bevestiging van uw melding.

Bezwaar 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.
Contact 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene en Juridische Zaken via telefoonnummer (0299) 658 585.