Een klein evenement of festiviteit organiseren

Een klein evenement is bijvoorbeeld een rommelmarkt, straatfeest of buurtbarbecue. Op kleine evenementen zijn weinig mensen aanwezig. Kleine evenementen zorgen ook voor weinig overlast voor bewoners en verkeer. U moet een klein evenement vooraf melden bij de gemeente.

Procedure 
 • meld uw evenement minstens 4 weken van tevoren bij de gemeente. De gemeente kan uw melding afkeuren. 
 • bijvoorbeeld als u toch een evenementenvergunning nodig heeft.
 • mogelijk moet u vergunningen of ontheffingen aanvragen voor activiteiten die op het evenement plaatsvinden.
 • u zorgt zelf voor een veilig verloop van het evenement.

De burgemeester kan binnen 5 dagen na ontvangst van de melding besluiten om alsnog aanvullende voorwaarden dan reeds vermeld op te leggen en ook besluiten het organiseren van een klein evenement of festiviteit te verbieden, indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

Voorwaarden 

Voor het organiseren van klein evenement of festiviteit is geen vergunning vereist indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

 • op zondag tot en met donderdag het evenement eindigt om 23.00 uur;
 • op zaterdag (vrijdagnacht) en zondag (zaterdagnacht) het evenement eindigt om 01.00 uur;
 • doorgaande wegen of ontsluitingswegen niet geblokkeerd worden en zorg gedragen wordt voor een vrije doorgang voor hulpdiensten van minimaal 3,5 meter breedte en 4,2 meter hoogte;
 • geen glaswerk, aardewerk ed. wordt gebruikt;
 • geen sprake is van overmatige geluidhinder;
 • de organisator uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand aan het evenement daarvan melding heeft gedaan aan de burgemeester;
 • de omwonenden vooraf door de organisator worden geïnformeerd over het evenement;
 • de locatie in de oorspronkelijke staat wordt achtergelaten.

Indien u niet aan de voorwaarden voldoet, dient u een evenementenvergunning aan te vragen. Deze informatie vindt u bij evenement organiseren.

Een evenement melden is gratis.

De gemeente stuurt u binnen 10 werkdagen een bevestiging van uw melding.

Bezwaar 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene en Juridische Zaken via telefoonnummer (0299) 658 649 of (0299) 658 638.